Jeugdhulpverlener

Voor onze gemeentelijke relatie zijn wij op zoek naar een ervaren Jeugdhulpverlener . Wil jij als ervaren Jeugdhulpverlener het verschil maken? Ben jij op zoek naar een vaste betrekking bij de gemeente? Ook dit gaan wij regelen voor je. 

Over de gemeente

De afdeling Jeugd & Samenleving (J&S) vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen en is verantwoordelijk voor het volgende, uitgevoerd door 4 teams:

 • Jeugd en gezin (jeugdhulp, advies en ondersteuning);
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, Top 1000 regie en verbinding straf en zorg, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten);
 • Sociale teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties);
 • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling). 

Het team Jeugd en gezin richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team Jeugd en gezin bestaat uit 35 medewerkers. Binnen het team zijn 20 jeugdhulpverleners actief. Jeugdhulpverleners werken in gebiedsteams: Amstelveen Noord en Zuid en Aalsmeer.

En je werkzaamheden

Na triage pak je hulpvragen op het gebied van jeugd zelfstandig op waar mogelijk. Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel te bereiken. Je verricht basisdiagnostiek, versterkt de kracht van kind, opvoeder en/of netwerk, biedt zelf hulp aan (gesprekken, aanleren van praktische vaardigheden, concrete hulp) én, met name, organiseert aanvullende hulp als dat nodig is. Je werkt systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht en hanteert een integrale aanpak. Drie tot vier uur per week fungeer je als een ouder-kind-coach op een basisschool. Je werkt voor één of twee scholen. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen binnen bij een vast team per gebied. 

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het oppakken van aanvragen voor jeugdhulp, zowel Zorg in Natura als PGB. Je voert daarbij een intakegesprek (eerste screening, probleemverheldering of basisdiagnose) na de doorverwijzing vanuit het sociaal loket. Je maakt een analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezins(systeem). Je helpt de jeugdige en het gezin om zelf hun problematiek/hulpvraag te bepalen. Je geeft informatie en advies en verwijst naar algemeen toegankelijke voorzieningen. Je biedt soms zelf enkelvoudige jeugdhulp (5 gesprekken) en handelt aanvragen inhoudelijk administratief af. Verder bestaat de functie uit het opstellen van een perspectiefplan en een tijdige doorverwijzing bij complexe, multi-probleem en/of specialistische hulpvragen en blijf je deze monitoren, ook na beëindiging van hulp of vanwege problemen die zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie). Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van het traject/cliëntdossier. Je signaleert (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op.

Daarnaast onderhoud je contacten met instellingen over de kwaliteit/tevredenheid van de geleverde hulp, heb je periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren en beheer je de relaties met scholen, JGZ en huisartsen. In deze functie werk je nauw samen met jongerenwerkers, leerplicht, top1000 regisseur, sociale teams en met collega’s van Sociale Voorzieningen en Werk en Inkomen.

Het draaien van loketdiensten op één of meerdere dagdelen kan mogelijk tot jouw takenpakket behoren. Bij het Sociaal Loket komen Sociaal domein brede vragen binnen. 

Wat we van jou verwachten

 • Je beschikt over een afgeronde relevante hbo-opleiding. Je hebt meerjarige ervaring als jeugdhulpverlener en je bent bekend met het werkveld van de jeugdhulpverlening;
 • Je beschikt over een SKJ-registratie;
 • Je gebruikt eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden;
 • Analytisch ben je. Je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen;
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om integraal te werken;
 • Je hebt kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten, diagnostische instrumenten binnen de jeugdhulpverlening.

Competenties

Als Jeugdhulpverlener beschik je over de volgende competenties:
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Betrouwbaar;
 • Analytisch vermogen;
 • Oplossingsgericht;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Integraal werken;
 • proactief.

En wat jij van ons kunt verwachten

Je krijgt van ons direct een jaarcontract en je kunt rekenen op een salaris in de inschaling schaal 9 van de CAO Gemeenten. Dit is maximaal 4.208,- bruto per maand bij 36 uur per week en je krijgt een volledige vergoeding aan reiskosten. Gedurende de gehele periode van detachering bieden wij je begeleiding en de overgang naar een vast dienstverband bij de gemeente.

Solliciteren

Ben je enthousiast? Klik op de sollicitatieknop hieronder. Heb je prangende vragen waar je eerst antwoord op wilt? Bel of whatsapp mij dan gerust. Mijn gegevens vind je hieronder!

Functie

Jeugdhulpverlener

Plaats

Amstelveen

Salaris

€2.865 tot €4.208

Opleidingsniveau

HBO

Sluitingsdatum

01 november 2022

Recent bekeken