Bram (Beleidsmedewerker Sociaal)

Bram is inzetbaar als Senior Beleidsmedewerker Sociaal Domein op interim-basis 

Vanuit zijn bestuurlijke en bedrijfskundige kennis en stevige werkervaring heeft Bram de afgelopen vier jaren bij meerdere gemeenten een bijdrage geleverd aan de vormgeving en inrichting van diverse maatschappelijke thema's, waaronder de decentralisatie in het sociaal domein. Hij is bekend met het opzetten en ontwikkelen van sociale (wijk)teams, welke zijn gericht op jeugd én volwassenen, of specifiek als het gaat om alleen jeugd, inclusief de taken en rollen behorend bij een Centrum Jeugd en Gezin. Deze ervaring neemt hij mee naar uw gemeente. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de positieve bijdragen en daarnaast ook een alert op negatieve bijdragen. De huidige opdracht van Bram is aflopende en daarom zoekt hij via Extra Talent Beleid & Overheid een volgende opdracht. 
 
Bram is creatief, geeft duidelijk richting met een open en transparante grondhouding.  Organisatie-sensitiviteit en omgevingsbewust handelen zijn voor hem inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden, alsmede samen te werken met het college van B&W en beleidsmedewerkers.

Maak vrijblijvend kennis met Bram en vraag om het uitgebreide cv. Bram is in overleg 36 uur per week inzetbaar op interim-basis voor 95 euro per gewerkt uur.  

Werkzaamheden

Het bieden van ondersteuning aan de regiomanager en teamleiders binnen Jeugdbescherming Gelderland, specifiek binnen de locatie Nijmegen.

  • Het op tactisch niveau mede vormgeven en realiseren van en adviseren over het veranderde beleid op het vakgebied en het geven van leiding en sturing aan medewerkers binnen de afdeling met een tactisch niveau binnen het primair proces.
  • Tactisch beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor de afdeling geformuleerde doelstellingen zijn behaald.
  • Het aansturen van de afdeling, zodanig dat medewerkers gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht zijn en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen binnen een efficiënt en effectief werkende afdeling hebben gerealiseerd.
  • Het onderhouden en uitbreiden van een netwerk, zodanig dat relevante samenwerkingsrelaties zijn aangegaan en de kwaliteit van dienstverlening van de organisatie optimaal bevorderd wordt.

Functie

Beleidsmedewerker Sociaal

Leeftijd

38

Woonplaats

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Word, Excel, PowerPoint