Friso (Beleidsmedewerker WMO)

Op interim-basis beschikbaar:

Friso is een ondernemende en innovatieve beleidsmedewerker. Hij is iemand die energie ontleent aan het geven van richting en sturing van processen en beleidskaders binnen gemeenten. Met Friso komt er een nieuwe collega met zeer veel ervaring en passie voor het vak op de afdeling. 

Typerend is de mensgerichte houding van Friso met focus op co-creatie en een goede samenwerking met belanghebbenden, waarbij het realiseren van het beoogde resultaat voorop staat. Hij is standvastig in de richting van de koers en flexibel in de weg daar naar toe. 

Friso is op interim-basis beschikbaar voor 32-36 uur per week. Indicatie van het tarief is 85 euro per gewerkt uur. 

Werkzaamheden

  • MT-lid Sector Ondersteuning & Participatie; verantwoordelijk voor het sociaal/cultureel werk van de sociaal werkers in de wijken (Opbouwwerk, Jeugdwerk, Ouderen & Buurtadviseurs etc.)
  • Aandachtsgebieden de WMO (Welzijn), participatie, jeugd, buurtbemiddeling, sociografische buurtprofielen en wijkvisies.  
  • Projecten: implementatie Online Platform BUUV, Welzijn op Recept, Wijkacademies Leiden,  de Piëzo-methodiek, “een goede buur”, voorjebuurt.nl en dialoog via dynamische oordeelsvorming.

Functie

Beleidsmedewerker WMO

Leeftijd

60

Woonplaats

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands in woord en geschrift uitstekend.

Computervaardigheden

MS Word, Excel, PowerPoint