Vera (Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde)

Vera is een ervaren Beleidsmedewerker / Projectleider met als specialisatie Ruimte(lijke) Ordening. In haar huidige functie ligt de nadruk op waterbeleid en milieu. Vera heeft ook ruime kennis en ervaring opgedaan als stedenbouwkundige. Vera is analytisch erg sterk en komt daardoor goed tot haar recht bij vraagstukken op het snijvlak van proces en inhoud. Vera is op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin ze haar ervaring en senioriteit beter tot uiting kan brengen. Dit hoopt ze te vinden in de vorm van een uitdaging als Beleidsmedewerker bij een gemeente.

Vera heeft een brede interesse, een creatieve geest en ze is gewend dit toe te passen binnen een bestuurlijke omgeving. Ze heeft ruime ervaring in het leiden van projecten en in het voorbereiden van beleid, waarbij goede communicatie wat haar betreft het allerbelangrijkste is.

Vera heeft een opzegtermijn van een maand en ze is vervolgens beschikbaar voor 32 uur per week. 

Werkzaamheden

  • Bestuurlijk en strategisch adviseren op verschillende provinciale waterdossiers, in opdracht van de terreinbeheerders
  • Acquireren en realiseren van projecten op het gebied van duurzaam waterbeleid, duurzame ruimtelijke ordening of een combinatie daarvan
  • Werken aan vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, namens de koepel van milieufederaties
  • Behartigen van de belangen voor een duurzame ruimtelijke ordening en duurzaam waterbeleid met als belangrijkste speerpunten klimaatadaptatie, het voorkomen/verminderen van verontreiniging van oppervlakte- en grondwater en het tegengaan van verdroging
  • Het opbouwen van een breed netwerk op het gebied van ruimtelijke ordening en water met als doel het smeden van coalities die kunnen werken aan duurzaam waterbeleid
  • Inhoudelijk adviseren op beleid bij diverse ruimtelijke- en waterdossiers, zoals strategisch grondwaterbeleid en de provinciale omgevingsvisie

Functie

Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde

Leeftijd

49

Woonplaats

Regio Tilburg

Salaris

€4.000 tot €4.500

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

Microstation, Autocad, GIS, Word, Excel, PowerPoint en Access