Wouter (Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde)

Wouter is een ervaren Projectleider Gebiedsontwikkeling, die tevens uit de voeten kan als Beleidsmedewerker of Adviseur Ruimtelijke Ordening. Hij heeft ruime ervaring met complexe projecten in het kader van gebiedsontwikkeling, vastgoed, grondverwerving, duurzaamheid en herontwikkeling. Hierbij is hij betrokken is bij het gehele proces van visievorming tot realisatie. Wouter is op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een gemeente waar veel speelt op het gebied van ruimtelijke ordening.

Wouter is een echte verbinder, die in staat is om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen om zo draagvlak te creëren. Hij weet dit te doen met de nodige bestuurlijke sensitiviteit, waardoor collega's hem als een zeer prettige sparringspartner ervaren.

Wouter heeft een opzegtermijn van een maand en is vervolgens voor 32 tot 36 uur per week beschikbaar. Hij staat open voor zowel (tijdelijke) opdrachten, alsmede vaste banen.

Werkzaamheden

  • Verantwoordelijk voor diverse projecten, waaronder regionale gebiedsontwikkeling voor grootschalige woningbouw en nieuwe bedrijfslocaties gecombineerd met veel groen en regionale infrastructuur 
  • Projectleider voor een project voor de ontwikkeling van een wijk met 1.400 woningen, een bedrijventerrein en maatschappelijke voorzieningen in een transitiegebied welke gerealiseerd wordt rondom een bestaand bedrijventerrein 
  • Als Projectleider verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis 
  • Als Projectleider verantwoordelijk voor de gemeentelijke grondexploitatie voor 500 woningen, sportvoorzieningen en een school in een transitiegebied
  • Als Projectleider betrokken bij diverse kleinere woningbouwprojecten en Ruimte voor Ruimteprojecten
  • Bij elkaar brengen van diverse particuliere initiatieven om via grondruil te komen tot nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling; “organische groei”

Tevens onder andere:

  • Het voeren van beroepsprocedures bij de Raad van State
  • Herbestemmen van cultureel erfgoed
  • Aan- en verkoop van gemeentelijk vastgoed

Functie

Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde

Leeftijd

40

Woonplaats

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

Microstation, Autocad, Word, Excel, PowerPoint