Simon (Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde)

Simon is een zeer ervaren Planoloog, die zich in zijn huidige functie heeft gespecialiseerd in het landelijk/buitengebied. Hierdoor beschikt hij over een ruime kennis en ervaring van water- en gebiedsopgaven, omgevingsmanagement en aanverwante RO-aspecten. Zo is hij onder andere betrokken bij een grootschalig Deltaprogramma, en is hij verantwoordelijk voor het opstellen van een structuurvisie en een bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente. Ook in het meer stedelijke gebied van de gemeente en haar omliggende kernen kan Simon goed uit de voeten. Sterker nog, hij zou graag aan de slag gaan als Planoloog voor een gemeente, waar hij ook op dit gebied meer kan betekenen.

Simon is een rustige, analytisch zeer vaardige professional, met een stevige ambitie om zich te blijven ontwikkelen. Door de jaren heeft hij dit gedaan door het volgen van verschillende relevante en vak-gerelateerde cursussen. In zijn vrije tijd is hij betrokken bij verschillende nevenactiviteiten op het snijvlak van planologie en lokale politiek. Al met al is een Simon een bezige bij, die klaar is voor een volgende stap en verdieping in zijn carrière.  

Simon heeft een opzegtermijn van een maand en is vervolgens fulltime beschikbaar.
Simon heeft een salarisindicatie van € 4.723,- op basis van 36 uur per maand, conform de CAR-UWO cao schaal 11.

Werkzaamheden

  • Planologische en strategische advisering en inbreng bij beleidsontwikkeling, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke plannen en verzoeken
  • Als lid van het projectteam intensief betrokken bij een regionaal deltaprogramma. Adviseren op RO-aspecten, integratie water- en gebiedsopgaven, vrijetijdseconomie, omgevingsmanagement 
  • Ambtelijke vertegenwoordiging in regionale samenwerkingsverbanden en overlegstructuren
  • Op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau betrokken bij opgave en beleid vrijkomende agrarische bebouwing. 
  • Delen van kennis met betrekking tot het landelijk gebied, water, klimaat, landschap, cultuurhistorie en vrijetijdseconomie

Projecten (met projectnaam en omschrijving op aanvraag)

  • Opzetten structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied
  • Opzetten van een deltaprogramma 
  • Opstellen beleid vrijkomende agrarische bebouwing
  • Maken van afsprakenkader kwaliteitsverbetering van het landschap
  • Integraal voorzieningenbeleid en leefbaarheidsproject

Functie

Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde

Leeftijd

38

Woonplaats

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels en Duits goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Office, Word, Excel, PowerPoint