Sophie (Beleidsmedewerker)

Sophie is een zeer talentvolle en breed inzetbare Beleidsmedewerker voor Zorg & Welzijn / het Sociaal domein. In haar huidige functie is ze reeds 1,5 jaar specialist wanneer het gaat om de decentralisatie beschermd wonen en schuldhulpverlening. Tevens is ze verantwoordelijk voor thema's als maatschappelijke opvang, hulpmiddelen (oude wmo), het PGB en preventie van huiselijk geweld. Verschillende projecten en werkgroepen daarnaast maken haar functie zeer leerzaam en gevarieerd. Desalniettemin wil Sophie graag een volgende stap maken, naar een (grotere) gemeente waar ze gespecialiseerder en/of meer op inhoud kan werken.

Sophie is analytisch en communicatief zeer vaardig, maar bovenal een echte verbinder. Dit laatste blijkt o.a. uit haar rol binnen verschillende werkgroepen, zoals in haar huidige functie, waar ze o.a. verantwoordelijkheid draagt voor het bij elkaar brengen van woningcoöperaties en zorginstanties.

Sophie heeft een opzegtermijn van een maand en is vervolgens fulltime beschikbaar.
Haar salarisindicatie is €3.100,- o.b.v. 36 uur per week.

Werkzaamheden

 • Beleidsmatig verantwoordelijk voor: decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, aanpak personen met verward gedrag, schuldhulpverlening, hulpmiddelen, woningaanpassingen, preventie van huiselijk geweld, eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget en de algemene voorziening thuisbegeleiding
 • Als Projectleider betrokken bij de lokale projectgroep ambulantisering GGZ
 • Deelname aan de regionale werkgroep beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Bijdrage leveren aan het tot stand komen van een regionaal plan van aanpak- en de uitvoeringsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Regioambassadeur voor de regionale werkgroep contractering en inkoop beschermd wonen
 • Deelname aan de werkgroep Weer Thui.\s, waarin samen met woningcoöperaties en zorgorganisaties gewerkt wordt aan een regionaal convenant uitstroom beschermd wonen
 • Opzetten van een pilot voor budgetbeheer
 • Doorontwikkelen van de algemene voorziening thuisbegeleiding
 • Opstellen en presenteren van lokale beleidsplannen, college- en raadsvoorstellen
 • Adviseren van wethouders m.b.t. bovenstaande thema’s
 • Voeren van evaluatiegesprekken met contract/subsidiepartners voeren

Functie

Beleidsmedewerker

Leeftijd

25

Woonplaats

Salaris

€3.000 tot €3.500

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

SPSS, Wordpress, Lightroom, MS Office