Renate (Projectleider sociaal domein)

Renate is een communicatief zeer vaardige projectleider Participatie met ruime ervaring op het gebied van (strategische) processen, het ontwikkelen van beleid en het verbinden van alle betrokkenen. Momenteel is Renate voor een gemeente actief als opdrachtgever participatiewet en als coördinator van het uitvoeringsprogramma. Ook was ze als procesbegeleider sturend in het tot stand komen van het beleidskader Sociaal Domein. Eerder werkte Renate o.a. als projectleider voor een gemeente, waar ze verantwoordelijk was voor het doorontwikkelen van het activeringscentrum. Een project wat was vastgelopen en opnieuw moest worden afgestemd om de processen van de gemeente.

Renate is contactgericht, sterk in het coachen en heeft aandacht voor inhoud en kwaliteit. Door haar sterke helicopterview heeft ze oog voor details, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Het verbinden en ontwikkelen zijn dan ook haar sterkste punten.

Renate heeft een opzegtermijn van een maand en is vervolgens voor 32 uur per week beschikbaar.

Werkzaamheden

1 januari 2016 - Heden   |   Opdrachtgever Participatiewet

  • Betrokken bij de afbouw GR Sociale Werkvoorziening
  • Opdrachtgever GR voor de Sociale Dienst
  • Verantwoordelijk voor de contacten en contracten aangaande de Participatiewet
  • Uitvoeren van kwaliteitscontrole op de uitvoeringsorganisaties en bij de betrokken opdrachtnemers
  • Verantwoordelijk voor de visievorming op beleid ten aanzien van werk en inkomen
  • Verantwoordelijk voor budgetbeheer
  • Beleidsvoorbereiding voor hetCollege van B&W en de gemeenteraad

1 juni 2017 - februari 2018   |   Procesbegeleider

  • Als procesbegeleider verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleidskader Sociaal Domein dat in samenwerking met inwoners en professionals is geschreven

1 maart 2018 - heden   |   Opdrachtegever

  • Als opdrachtgever verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma dat gekoppeld is het beleidskader voor het sociaal domein

Functie

Projectleider sociaal domein

Leeftijd

41

Woonplaats

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook