Suzanne (Senior adviseur Verbinding onderwijs en jeugdhulp)

Suzanne is een ervaren Beleidsadviseur/Projectleider met ruim vijftien jaar ervaring op zowel Jeugd als Onderwijs. Het leggen van de verbinding tussen deze twee thema's is hierbij haar specialiteit. Momenteel zet ze haar kennis en ervaring in voor het Nederlands Jeugdinstituut, waar ze als Projectleider en Adviseur verantwoordelijk is voor onder andere het harmoniseren van het beleid op de verbinding onderwijs en jeugdhulp. In deze grote verscheidenheid aan projecten werkt ze op strategisch niveau samen en in opdracht van de ministeries van OCW en VWS, en van verschillende gemeenten. Suzanne zou graag weer op regionaal niveau aan de slag gaan, om zo meer binding te krijgen met de uitvoering en resultaten in de praktijk.

Suzanne is een verbinder die in staat is om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen, zelfs in een politiek-bestuurlijke omgeving met tegenstrijdige belangen. Ze heeft een helikopterview, en kan daardoor goed overzicht en controle houden op het budget en de planning. Met haar inhoudelijke kennis zit het ook wel snor, evenals met haar communicatieve vaardigheden. Suzanne is zeer bedreven, en bovenal ervaren, in het verzorgen van onder andere presentaties en workshops.

Suzanne heeft een opzegtermijn van één maand en is daarna voor 28 tot 36 uur per week beschikbaar. Haar salarisindicatie is conform de CAR-UWO cao, schaal 11a, trede 11.

Werkzaamheden

 • Projectleider van de monitor Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp (AOJ);
 • Organiseren van congressen en presentaties over de monitor;
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam en het verschaffen van inzicht in begroting en planning;
 • Aanleveren van (interne) trimesterrapportages en het afleggen van inhoudelijke verantwoording af aan de subsidieverstrekkers, de ministeries van OCW en VWS;
 • Het trekken van het programma Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp (VOJ);
 • Aansturen van het subteam Preventie;
 • Schrijven van de rchtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs in samenwerking met LECSO en Stichting School en Veiligheid;
 • Overige projecten:
  • Monitor Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) in opdracht van de gemeente Utrecht;
  • Opzetten van een verbeterde samenwerking tussen IB-er's en jeugdhulpverleners in de gemeente Amstelveen;
  • Versterken van de interne ondersteuningsroute en het pedagogisch klimaat in de wijk, voor 6 kindcentra in de gemeente 's-Hertogenbosch. 

Functie

Senior adviseur Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Leeftijd

51

Woonplaats

Regio 's-Hertogenbosch

Salaris

Meer dan €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift; Engels goed in woord en geschrift

Computervaardigheden

MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Acces