Merel (Beleidsmedewerker Sociaal)

Merel is een enthousiaste Beleidsadviseur Sociaal Domein. Met ruim 13 (!) jaar werkervaring bij diverse gemeenten, is zij dan ook geen vreemde binnen de politiek-bestuurlijke sector. Begonnen in de uitvoering bij een G4 gemeente, groeide Merel al snel door naar Klantmanager binnen Inkomen en Re-integratie. Via deze middelgrote gemeente kon zij ervaring opdoen als werkcoach, waarbij zij onder andere jongeren coachte in het sollicitatieproces. Toen Merel de kans kreeg om als Beleidsadviseur Sociaal Domein aan de slag te gaan bij deze gemeente, schoof haar focus van Werk en Inkomen naar onder andere Volksgezondheid en Jeugdzorg. Momenteel werkt zij in nauwe samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten en is zij verantwoordelijk voor een fonds voor burgerinitiatieven. Ondanks dat zij veel plezier haalt uit haar werkzaamheden, is Merel klaar voor een nieuwe uitdaging Beleidsadviseur Sociaal Domein.

Merel is daadkrachtig en leergierig, wat zicht uit in het volgen van diverse cursussen en opleidingen om haar kennis te verbreden. Ze is optimistisch en pragmatisch, waardoor ze collega’s mee krijgt in het behalen van doelen en oplossingsgericht te werk gaan. Merel werkt goed samen met verschillende partijen, terwijl zij hun belangen behartigd. Dit doet zij met haar sterke en duidelijke manier communiceren, zowel schriftelijk en mondeling.

Merel is met drie maanden opzegtermijn (in overleg eerder) beschikbaar voor 28-32 uur per week. Haar salarisindicatie is €4300,- bruto per maand.

Werkzaamheden

Mei 2016 tot heden werkzaam als Beleidsadviseur Sociaal Domein: 

 • Initiëren, ontwikkelen en coördineren van uitvoeren van beleid op gebied van Volksgezondheid, Jeugd(gezondheids-)zorg en kinderopvang;
 • Samenwerken met burgers, ketenpartners met o.a. de GGD en gemeenten binnen West-Brabant;
 • Informeren en adviseren van o.a. het bestuur over (actuele) vraagstukken, zowel vakinhoudelijk als beleidsmatig en organisatorisch;
 • Coördineren van de subsidies binnen het Sociaal Domein;
 • Acteren als vraagbaak voor uitvoering subsidiebeleid; 
 • Verantwoordelijk voor de volledige coördinatie en uitvoering van het Sociaal Innovatie Fonds.

Mei 2011 - April 2016 werkzaam als Adviseur werkgevers op de afdeling ISD Brabantse Wal

 • Acquireren en bezoeken van bedrijven in de regio West-Brabant;
 • Leiden van diverse re-integratie projecten;
 • Matchen van kandidaten op vacatures, in kaart brengen van sollicitatieprocedures voor de werkgever;
 • Organiseren werkgevers- en werknemersbijeenkomsten (groepsintakes, speedmeets werkbeurzen) en workshops voor werkzoekende ;
 • Beoordelen, adviseren en uitvoeren van de diverse subsidiemogelijkheden;
 • Adviseren van werkgevers op het gebied van arbeidsvraagstukken;
 • Coachen van cliënten, verlenen van nazorg bij plaatsing. 

November 2001- Juni 2010 werkzaam als Klantmanager Sociale Zaken: 

 • totale uitvoering en beslissingsbevoegdheid over aanvragen levensonderhoud en alle voorkomende mutaties;
 • Voeren van re-integratiegesprekken met cliënten;
 • Samenstellen van eigen trajectplannen en hieraan uitvoering geven
 • Inkopen en bewaken van (deel) re-integratietrajecten, cursussen en workshops
 • Uitvoeren van het project Sociale Activering voor cliënten met meervoudige problematiek (2005 - 2008)

 

Functie

Beleidsmedewerker Sociaal

Leeftijd

39

Woonplaats

Roosendaal

Salaris

€4.000 tot €4.500

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands en Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

Corsa, Xential, Gws en MS Office: Word, Excel, PowerPoint en Access