Hans (Adviseur Inrichting, Verkeer, Reiniging (IVR))

Hans is een zeer ervaren Projectleider- en Beleidsadviseur Groen / Ruimtelijke Ordening, gespecialiseerd op thema's als: Groen, Ecologie en klimaat. Al ruim elf jaar is Hans werkzaam voor een middelgrote gemeente in Noord Brabant, waar hij verantwoordelijk is voor projecten met betrekking tot zowel Stedelijk groen als het buitengebied. Door de beperkte doorgroeimogelijkheden bij zijn huidige werkgever staat Hans open voor een nieuwe uitdaging als Projectleider/Beleidsadviseur.

Hans heeft ruime ervaring met moderne thema's en projecten, zoals; 'Hitte-stress-reductie' en het 'afkoppelen/afvoeren van Hemelwater' (i.s.m. de Waterschappen). In het buitengebied heeft hij te maken met een beschermd natuurgebied en de agrarische sector die de uitstoot van stikstof moet reduceren. Tegelijkertijd is er sprake van schaalvergroting, wat leidt tot Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB’s). Het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten met burgers en agrariërs is Hans dan ook niet vreemd.

Hans heeft een opzegtermijn van een maand en is vervolgens 36 uur per week beschikbaar, Zijn salarisindicatie is conform schaal 11, trede 11.

Werkzaamheden

1 januari 2015 - Heden     |     Adviseur Inrichting, Verkeer, Reiniging (IVR)

  • Voorbereiding en uitvoering van projecten, zowel in de rol van projectleider als projectmedewerker. Projectleider van de grotere en complexere projecten;
  • Verantwoordelijk voor visie en beleid op het gebied van groen;
  • Adviseren over groene inrichting, ecologie, en natuurwetgeving;
  • Adviseren over groene aspecten binnen ruimtelijke ontwikkelingen en planologische procedures;
  • Vertalen van ontwikkelingen binnen het vakgebied naar acties en projecten (met name op het gebied van ecologie en klimaat);
  • Het oppakken van initiatieven vanuit burgers en maatschappelijke organisaties, vertaling naar projecten (burgerparticipatie).

1 januari 2012 - 1 januari 2016     |     Beleidsmedewerker Groen en cultuurtechniek

  • Functie-inhoud is gelijk aan bovenstaande beschrijving. Echter lag de nadruk in deze periode minder op het buitengebied.

1 maart 2007 - 1 januari 2012     |     Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling 

  • Programmaleider van projectenprogramma buitengebied;
  • Vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied.

Functie

Adviseur Inrichting, Verkeer, Reiniging (IVR)

Leeftijd

44

Woonplaats

Regio Eindhoven

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift

Computervaardigheden

Access, MS Office: Word, Excel, PowerPoint