Walter (Beleidsadviseur Sociaal Domein)

Walter heeft in verschillende functies (projectmatig, leidinggevend en als juridisch- en beleidsadviseur) een ruime ervaring opgebouwd binnen alle taakvelden van het sociaal domein en is goed op de hoogte van de bestuurlijke verhoudingen en besluitvorming en overlegstructuren. Hij schakelt snel tussen de diverse taakvelden en hij is zeer flexibel inzetbaar, zoals voor het (door)ontwikkelen en schrijven van verordeningen en beleidsstukken, maar ook bij aanbestedingen, het aangaan van contracten en (bestuurlijke) fusies en het voeren van juridische- en bezwaarprocedures. Zijn stijl van werken is integraal, communicatief en enthousiasmerend. Daarbij houdt hij de te bereiken doelstellingen goed in acht.

Walter heeft in diverse gemeenten zijn bijdrage geleverd aan het formuleren en realiseren van de (maatschappelijke) doelstellingen van het sociaal domein (jeugd, welzijn, gezondheid en zorg), onder andere als programmaleider Wmo en gezondheidszorg in Uithoorn, als accounthouder van de bibliotheek en van de grote welzijnsinstellingen in Heemskerk, als projectleider CJG en (fusie) Brede School-peuterspeelzalen in de gemeente Goirle, als bovenregionaal projectleider transitie Participatiewet bij MEE Noordwest-Holland en als coördinator bij het realiseren van het Wmo beleidskader in Opmeer en Edam-Volendam.

Walter is in overleg beschikbaar voor 32 uur per week.

Werkzaamheden

* CIZ: coördineren overleg offerte, contract; * Zorgkantoor: bewerkerscontract en mandaatbesluit.

Functie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Leeftijd

56

Woonplaats

Regio Rotterdam

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Computervaardigheden

WORD, Excell, Powerpoint, MS Office