Diederick (Beleidsmedewerker Sociaal)

Diederick is een zeer ervaren generalist binnen het sociale domein. Diederick brengt een schat aan ervaring. Hij werkt al zijn hele loopbaan bij gemeenten en heeft diverse functies binnen het gemeentelijk beleid bekleed. Diederick heeft ervaring als (strategisch) beleidsadviseur, projectleider, coördinator en afdelingshoofd. In de afgelopen 10 jaar heeft hij kennis opgedaan op thema’s als Onderwijs, Zorg & Welzijn, Burgerparticipatie, Vluchtelingenbeleid, Volkshuisvesting en Wonen bij drie verschillende gemeenten. Diederick heeft zich onder andere beziggehouden met de realisatie van en plannen voor renovatie van woningen voor ouderen en vluchtelingen en andere bewoners, het schrijven van toekomstvisies, de reorganisatie van een afdeling binnen de gemeente, het organiseren van inspraakavonden voor bewoners en betrokken instanties.

Diederick is een rustige man die goed kan luisteren. Zowel mondeling als schriftelijk is hij uitstekend in staat om zich uit te drukken. Diederick is altijd benieuwd naar wat mensen beweegt en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Diederick is een nieuwsgierige verbinder, die graag gesprekken aangaat met alle betrokkenen. Met zijn brede ervaring op verschillende terreinen weet hij als geen ander om verschillende beleidsvelden met elkaar te verbinden. Diederick heeft veel ervaring als leidinggevende binnen projecten en als afdelingshoofd, waarin hij groepen tot twintig medewerker met succes weet te begeleiden. Hij herkent snel de sterke krachten van zijn medewerkers en is heel goed in staat om proactief aan de slag te gaan met een team.  

Werkzaamheden

  • Beleid op het gebied van Burgerparticipatie, Volkshuisvesting, Wonen, Duurzaamheid en Zorg & Welzijn;
  • Opstellen van toekomstvisie met betrekking tot opzet van diverse wijken binnen de gemeente;
  • Overleggen gevoerd m.b.t. renovatieplannen;
  • Inspraakavonden georganiseerd voor bewoners en betrokkenen;
  • Realisatie woningen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgingstehuis in zaten;
  • Verbinden van diverse partijen na gemeentelijke fusie;
  • Oplossingsrichtingen vinden voor de scheiding functies wonen en zorg;
  • Afspraken maken met betrekking begeleiding en onderdak asielzoekers in samenwerking met woningcorporaties;
  • Beziggehouden met de komst van een Asielzoekerscentrum en realisatie integrale benadering van het vraagstuk rond vergunningshouders.

Functie

Beleidsmedewerker Sociaal

Leeftijd

61

Woonplaats

Utrecht

Salaris

Meer dan €5.000

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels en Duits goed in woord en geschrift. Frans redelijk in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Word, Excel, Powerpoint en Outlook.