Amy (Beleidsadviseur Jeugd)

Amy is een Beleidsadviseur Jeugd, met reeds drie jaar gemeente-ervaring op thema's zoals de Transitie van Jeugdzorg, inkoop jeugdhulp, jeugd-ggz en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Eerder werkte Amy als Projectleider voor een zorgaanbieder, waar ze in opdracht van verschillende gemeenten bezig was op het snijvlak van jeugd, zorg en kwetsbare doelgroepen. Hierdoor is ze op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein en is ze in staat de verbinding te leggen tussen verschillende thema's. Amy staat open voor een nieuwe uitdaging bij een gemeente, waar ze haar ruime kennis en ervaring kan inzetten op de afdeling Jeugd, maar waar ze dit ook verder kan doorontwikkelen.

Amy heeft een opzegtermijn van één maand en is vervolgens beschikbaar voor 36 uur per week. Haar salarisindicatie is conform Schaal 11, trede 6.

Werkzaamheden

 • Beleidsmatige invulling geven aan gezamenlijke inkoop van jeugdhulp en Wmo;
 • Beschikbaar maken van Jeugd ggz (licht) in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in samenwerking met huisartsen in de regio;
 • Betrokken bij het Regionaal actieprogramma transformatie (VWS);
 • Invulling geven aan de regionale samenwerking Regio Midden IJssel- Oost Veluwe;
 • Versterken van het voorliggend veld van jeugdigen in het kader van preventie en vroegtijdige signalering (Jongerenwerk/straathoekwerk, buurtsportcoaches etc.);
 • Beleid maken op de thema's Huiselijk geweld en Kindermishandeling;
 • Accounthouder Veilig Thuis;
 • Verantwoordelijk voor de verbinding onderwijs en jeugdhulp;
 • Koppelen van gezinscoaches (CJG) aan primair en voortgezet onderwijs;
 • Beleidsontwikkeling t.a.v. Leerplicht en Regionaal meld- en coördinatiepunt voor Vroegtijdig schoolverlaters;
 • Flexibel en multidisciplinair organiseren van Jeugdhulp nabij, i.s.m. jeugdhulp aanbieders en jeugd ggz;

Functie

Beleidsadviseur Jeugd

Leeftijd

28

Woonplaats

Regio Arnhem

Salaris

€4.000 tot €4.500

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Office: Word, Excel, PowerPoint