Raymond (Beleidsmedewerker en projectleider)

Raymond is een zeer ervaren Projectleider/Beleidsadviseur met ruim 26 jaar ervaring op: Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, in de breedste zin van het woord. Zo was hij zes jaar lang verantwoordelijk voor het tot stand komen van beleid op het gebied van riolering, water en wegen. In de daarop volgende jaren heeft Raymond zich steeds breder ontwikkeld, achtereenvolgens als Adviseur Openbare Ruimte, Teamleider Beleid en Advies (11 FTE) en als Afdelingsmanager Binnendienst en Ondersteuning (30FTE). In deze laatste rol ontdekte hij dat hij het werken als Projectleider en het maken en vertalen van Beleid enorm miste. Een overstap binnen de gemeente volgde en in de afgelopen vier jaar heeft Raymond zich (wellicht ten overvloede) opnieuw bewezen als zeer deskundige Projectleider/Beleidsadviseur.

Raymond 
communiceert makkelijk, luister goed en vraagt gericht door. Dit alles met het doel om zo efficiënt mogelijk te adviseren. Zijn brede interesse, kennis, opleiding en ervaring zorgen er voor dat hij breed inzetbaar is. Voorts valt hij te omschrijven als leergierig, omgevingsbewust, klantgericht, en strategisch.

Raymond heeft een opzegtermijn van één tot twee maanden en is vervolgens beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week. Zijn salarisindicatie is conform schaal 12, trede 8.

Werkzaamheden

2014 - Heden     |     Beleidsadviseur / Projectleider Openbare Ruimte

 • Maken en vertalen van beleid op Ruimte;
 • Verantwoordelijk voor het tot stand komen van Het ontwikkelen van het handboek DIBOR;
 • Ontwikkelen van een adoptieplan voor rotondes en het praktische of commerciële gebruik van de Openbare Ruimte;
 • Adviseren aan het college van B&W en de gemeenteraad, directie en management;
 • Opstellen van een beheervisie IBOR;
 • Verantwoordelijk voor procesontwikkeling en het ontwikkelen van instrumentaria, een meerjarenbegroting, de perspectiefnota en de jaarrekening);
 • Als Projectleider verantwoordelijk voor verschillende en uiteenlopende projecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.

2014 - Heden     |     Afdelingsmanager Binnendienst en Ondersteuning

 • Aansturen 30 FTE;
 • Voeren van voortgang- en waarderingsgesprekken;
 • Doorontwikkelen van de afdeling en het begeleiden en stimuleren van de medewerkers;
 • Verantwoordelijk voor beheer van het wagenpark van de gemeente
 • Lid van het MT.

2011 - 2013     |     Teamleider Beleid en Advies / Adviseur Openbare Ruimte

 • Adviseurschap: Verantwoordelijk voor inhoudelijke klussen en advisering bij grote projecten. Tevens supervisie op het ontwikkelen van een Waterplan en GRP+;
 • Aansturenvan 11 beleidsmedewerkers en het coördineren van de werkzaamheden van adviseurs en juridisch medewerkers op HBO- en academisch niveau;
 • Adviseren aan het management en het gemeentebestuur;
 • Volledige P-verantwoordelijkheid als lid van het MT.

2003 - 2011     |     Coördinator / Adviseur Openbare Ruimte

 • Naast het adviseurschap (zie hierboven) het aansturen van 11 HBO+ en academisch geschoolde medewerkers;
 • Het coördineren van de werkzaamheden voor de gehele afdeling;
 • Deelname aan projectgroepen;
 • Lid van het MT.

1998 - 2003     |     Beleidsmedewerker/Projectleider

 • Ontwikkelen van beleid over (het beheer van) de openbare ruimte;
 • Adviseren van het management over visie op wegbeheer en de veroudering van de openbare ruimte;
 • Projectleiding van het ontwikkelen van het IBOR-instrument, als rationeel wegbeheersysteem;
 • Maken van procesbeschrijvingen voor projecten.

1992 - 1998     |     Projectleider / Medewerker Beheer

 • Opstellen en begeleiden van grootschalige meerjaren onderhoudsprogramma’s op het gebied van riolering, water en wegen;
 • Verantwoordelijk voor calculaties, uitwerken van tekeningen.

Functie

Beleidsmedewerker en projectleider

Leeftijd

56

Woonplaats

Regio Arnhem

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Office: Word, Excel, PowerPoint