Nienke (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening)

Nienke heeft ruim 7 jaar ervaring als Beleidsadviseur in het ruimtelijk domein, voornamelijk gericht op (her)bestemmingsprojecten, burgerparticipatie en het buitengebied. Nienke heeft in de afgelopen jaren uiteenlopende opdrachten uitgevoerd voor verschillende grote en kleinere gemeenten. Ze is hierdoor breed inzetbaar binnen het ruimtelijk doemin, maar ook op het snijvlak van ruimte en economie/toerisme. Wij zijn samen met Nienke op zoek naar een uitdagende interim-opdracht.

Nienke is een energiek en creatief type met een aanstekelijk
enthousiasme, waarmee ze anderen weet te motiveren om samen ergens voor te gaan en om concrete stappen te zetten.

Ze werkt resultaatgericht en verbindt gemakkelijk zowel mensen als kansen. Het aangaan en onderhouden van in- en externe relaties en partnerschappen vindt ze dan ook belangrijk en het gaat haar zodoende goed af om samen met hen doelen te bereiken.

Nienke is vanaf 1 juli a.s. beschikbaar voor opdrachten van 8 tot 28 uur per week. 

Werkzaamheden

Projecten voor gemeenten

Gemeente 's-Hertogenbosch (juli 2018 - Heden)
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

 • Opstellen en begeleiden van Ruimtelijke plannen in het buitengebied, zoals het ontwikkelen van een visie t.a.v. energielandschappen en tiny houses
 • Verantwoordelijk voor natuurontwikkeling, maar ook het behandelen en begeleiden van initiatieven van derden.

Gemeente Deurne (april 2018 - september 2018)
Beleidsontwikkelaar Economie

 • Ontwikkelen van beleid t.a.v. het compactiseren van het centrum enerzijds, en voor bedrijventerreinenbeleid anderzijds
 • Verantwoordelijk voor bedrijfskaveluitgifte

Gemeente Best (november 2017 - november 2018)
Beleidsmedewerker Onderwijs en Ruimtelijke plannen

 • Betrokken bij de lokale educatieve agenda en bij het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen voor ruimtelijke initiatieven van derden
 • Verantwoordelijk voor burgerparticipatie bij (her)bestemmingsprojecten
 • Verantwoordelijk voor de aansluiting jeugdhulp en onderwijs en betrokken bij het project internationalisering onderwijs

Gemeente Laarbeek (november 2014 - januari 2018)
Projectleider en Beleidsmedewerker

Project-/Programmaleiding

 • Verantwoordelijk voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling in het project 'Kop van Aarle-Rixtel' (natuur en recreatie)
 • Verantwoordelijk voor het project 'Juni-Watermaand i.s.m. de gemeente Helmond en de Waterschappen AA en Maas
 • Ontwikkeling participatienetwerk (creëren integrale toegang tot werk en andere dagactiviteiten
 • Betrokken bij diverse projecten met betrekking tot de retailnota en de economische agenda.
Beleidswerk
 • Verantwoordelijk voor het tot stand komen van beleid met betrekking tot: Toerisme, recreatie, economie (regionaal en lokaal); o.a. B&B’s, passantenhaven, aansluiting Van Gogh, routestructuren, ontsluiting toeristisch/ recreatieve informatie, transitie buitengebied, visie ‘recreatie in de Blauwe Poort’;
 • Betrokken bij wmo-beleid (regionaal en lokaal); o.a. maatwerkvoorzieningen, wonen en zorg;

Accountmanagement 

 • Bedrijfscontactfunctionaris voor ondernemers en partners in het sociaal domein, toerisme en recreatie
 • Stimuleren van (maatschappelijke) initiatieven in het sociaal domein, toerisme en recreatie

Gemeente Best (januari 2014 - augustus 2015)
Project- en Beleidsmedewerker

Projectleiding

 • Opstellen van een structuurvisie voor het buitengebied
 • Actualiseren van bestemmingsplannen voor het buitengebied incl. ontwikkelingen
 • Ontwikkelen van een integrale toegang voor de sociale wijkteams
 • Opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen e.d. voor ruimtelijke initiatieven van derden
Beleid
 • Verantwoordelijk voor beleid t.a.v. onderstaande thema's en projecten:
 • 'Versterking eigen kracht/ burgerkracht'
 • Mantelzorg
 • Overlap dagbesteding/ beschut werk
 • Opstellen van een sociale kaart
 • Opstellen van preventief jeugdbeleid (t.a.v. o.a. radicalisering jeugdigen)
 • Behandelen van principeverzoeken
 • Opstellen van een kostenverhaal voor ruimtelijke initiatieven van derden
Overig
 • Bewaken van integraliteit programma Sociaal Domein
 • Verantwoordelijk voor de integrale communicatie Sociaal Domein

Projecten voor projectontwikkelaars en particulieren

Adviseren t.a.v. ruimtelijke ontwikkelingswensen met betrekking tot o.a.: Omschakeling individuele locaties buitengebied
Uitbreiding glastuinbouw 
Agrarische vormverandering
Binnenstedelijke herontwikkeling
Ruimte-voor-ruimte
Individuele woningbouw
Recreatieve ontwikkelingen
Projectmanagement uitleg- en herontwikkelingslocaties woningbouw) Omgevingsmanagement (voeren omgevingsdialogen, leiden van klankbordgroepen, aanspreekpunt voor omwonenden e.d.)
Opstellen van haalbaarheidsanalyses, zienswijzen, principeverzoeken, ruimtelijke onderbouwingen en wijzigings-/ bestemmingsplannen.

Functie

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Leeftijd

32

Woonplaats

Regio Eindhoven

Salaris

€4.000 tot €4.500

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels in woord en geschrift

Computervaardigheden

WORD, Excel, PowerPoint en Access