Joost (Projectmanager Gebiedsontwikkeling)

Joost is een Projectmanager Gebiedsontwikkeling met ruim 15 jaar ervaring in opdrachten voor verschillende gemeentes, op de thema's duurzaamheid, (burger)participatie en gebiedstransformatie. Na het succesvol afronden van de Master Integraal Waterbeheer aan de Universiteit van Wagening, werkte Joost als Projecteider onder andere voor een projectbureau en de waterschappen. Vanaf 2010 kwam de focus steeds meer te liggen op opdrachten voor gemeenten, met betrekking tot gebiedsontwikkeling en duurzaamheid.

Joost werkt resultaatgericht en stuurt hierbij op het extern en intern verbinden van alle betrokken partijen. Hij heeft dan ook een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen en verhoudingen.

Joost is in overleg beschikbaar voor 36 uur per week.

Werkzaamheden

Opdrachtgevers:
O.a. Gemeente Amsterdam, gemeente Brummen, Cleantech Regio

Programma Eerbeek-Loenen 2030 (2018 - 2019)

Als projectmanager gebiedsontwikkeling en duurzame energie werkzaam bij de Cleantech Regio en de Gemeente Brummen voor het programma Eerbeek-Loenen 2030. In deze rol verantwoordelijk voor de herontwikkeling van woningbouwlocaties en vrijkomende schoollocaties en het in samenwerking met initiatiefnemers en bewoners ontwikkelen van alternatieven voor aardgas waaronder onderzoeken naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een warmtenet.

Gebiedstransformatie Archiefterrein en Hamerkwartier (2016-2018)
Gebiedstransformatie met de sloop van oude panden, de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, de aanbesteding van de nieuwbouw van woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen en een ontwerp- en participatieproces met betrokken bewoners en ondernemers voor de inrichting van de openbare ruimte.

Herinrichting van de Van Woustraat (2014 - 2018)
Het herinrichten van de Van Woustraat met als doel om de verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit te vergroten. Het doorlopen van uitgebreide participatietrajecten met ca. 200 ondernemers en ca. veertienhonderd direct omwonenden bestaande uit inloopavonden en online enquêtes heeft geleid tot een door de gemeenteraad vastgesteld definitief ontwerp en de start van de aanbestedingsprocedure.

Herinrichting van de Ferdinand Bolstraat (2014-2017)
Herinrichting van de Ferdinand Bolstraat met als doel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en geschikt te maken voor grotere aantallen bezoekers als gevolg van de komst van de Noord-Zuidlijn. Opstellen van een voorlopig ontwerp in samenspraak met omwonenden en ondernemers. Bestuurlijke vaststelling door de raad van het voorlopige ontwerp en het investeringsbesluit.  

Functie

Projectmanager Gebiedsontwikkeling

Leeftijd

43

Woonplaats

Regio Amersfoort

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift

Computervaardigheden

WORD, Excel, PowerPoint en Access