Amber (Consulent Jeugdhulp)

Amber is een ervaren SKJ geregistreerde Jeugdhulpverlener met ruim 6 jaar ervaring bij verschillende stichtingen en organisaties. Zo is zij bekend met dwangmatige trajecten in de jeugdzorg en heeft ze gewerkt in diverse gesloten organisaties waar sprake was van een rechtelijke machtiging en ondertoezichtstelling. Complexe gezinssystemen en het inschatten van risicofactoren zijn dan ook bekend terrein voor Amber. Met haar achtergrond als pedagogische medewerker weet Amber haar kennis op een zorgvuldige manier om te buigen in pragmatische oplossingen in de praktijk.

Haar motto ‘’Werken vanuit je hart’’ is tekenend voor haar maatschappelijke betrokkenheid en het afstemmen op het niveau en de belevingswereld van haar cliënten gaat haar dan ook goed af. Ze staat stevig in haar schoenen maar kan meebewegen waar nodig. Amber houdt de lijntjes zowel intramuraal als extramuraal kort zodat ze diverse ontwikkelingen rondom de jeugdigen onder de loep houdt. Veiligheid waarborgen is voor haar een belangrijk onderdeel en ze komt dan ook direct in actie bij signalen die wijzen acuut / ernstig geweld.

Amber is in overleg beschikbaar voor 36 uur per week.

Werkzaamheden

Koninklijke Visio – Amsterdam en Den Haag (juni 2018-tot heden)

 • Het begeleiden van cliënten met een visuele beperking in hun eigen thuissituatie zodat ze kunnen blijven participeren in de samenleving;
 • Motiveren, stimuleren en activeren op het vergroten van de zelfredzaamheid.
 • Samen met de cliënt en/of het gezin aan de praktische doelen en hulpvragen werken.

Stichting Hulp Opvang Prostitutie en Mensenhandel – Den Haag (februari 2019 – juli 2019)

 • Het verzorgen van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel;
 • Het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.

FamilySupporters Haaglanden – Rijswijk en Almere (januari 2018 – april 2019)

 • Ambulante hulpverlening bieden aan cënten met autisme, pdd-nos, ADHD, LVB en (ernstige) gedragsproblemen, multiproblemgezinnen en slachtoffers van loverboys.
 • Coachen en ondersteunen van ambulante hulpverleners;
 • Het wekelijkse begeleiden van een autistische kinderen en kinderen met angststoornis op PGB basis;
 • Maatwerk leveren waarbij de invloed van de omgeving op het individu wordt afgestemd en de aanpassingen om draagkracht van persoon met autisme te doen groeien;
 • Trainen en het aanleren vaardigheden om gedragsverandering te bewerkstelligen;
 • Als er sprake is van een gedwongen kader in nauwe samenwerking met de verwijzer;
 • Op een veilige manier d.m.v. exposure angst reduceren;
 • Resultaten evalueren;
 • Als klankbord fungeren;
 • Schrijven van diverse plannen;
 • Agendabeheer;
 • En verantwoordelijk voor diverse processen.

Koninklijke Visio Expertisecentrum voor slechtziende en blinden – Rotterdam (juni 2018-heden)

 • Ambulant hulpverlenen;
 • Ondersteunen op maat bij thuis wonen en (her)organiseren van het huishouden, post en administratie.

Stichting Wijken voor Welzijn - Purmerend (februari 2017 – juni 2018)

 • Jongeren ondersteunen in een individueel kamertrainingstraject;
 • De hulp bestaat voornamelijk uit competentiegerichte coaching op het gebied van wonen & burgerschap, autonomie en loopbaan;
 • Jongeren stimuleren de regie over hun eigen leven weer terug te pakken.
   

Functie

Consulent Jeugdhulp

Leeftijd

37

Woonplaats

Amsterdam

Salaris

€3.500 tot €4.000

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands, Engels

Computervaardigheden

Outlook, Suite, Office, Excell, Powerpoint, Word