Mirjam (Consulent Jeugdhulp)

Mirjam is een ervaren SKJ geregistreerde Jeugdhulpverlener met ruim 8 jaar ervaring bij een grote organisatie. In haar functies is zij verantwoordelijk voor dwangmatige trajecten in de jeugdzorg. Zo is zij nadrukkelijk betrokken bij complexe gezinssystemen en het inschatten van risicofactoren. Met haar haar achtergrond als pedagogische medewerker weet Mirjam van toegevoegde waarde te zijn als het gaat om probleemoplossend gericht te werken en kan ze als geen ander inspelen op het niveau en de belevingswereld van haar cliënten.

Mirjam heeft een open vizier en komt haar cliënten op basis van gelijkwaardigheid tegemoet. Ze signaleert wat haar cliënten nodig hebben en past haar begeleiding hier op aan. Daarnaast zorgt zij voor transparante rapportage, veiligheid en pakt waar nodig de regie in complexe

Mirjam heeft een opzegtermijn van 2 maanden en haar salarisindicatie is van €3300-, euro op basis van 36 uur per week.

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor:

 • Ondersteuning bieden bij wat nodig is om (weer) zelfstandig te gaan wonen;
 • Financiële hulpverlening;
 • Opvoedondersteuning (Goed Genoeg Ouderschap);
 • Het inventariseren, bevorderen, in stand houden en ontwikkelen van sociale vaardigheden en het sociaal netwerk;
 • Het opbouwen, uitbreiden en/of in stand houden van zinvolle dagbesteding, hobby, werk en scholing;
 • Het volgens protocol organiseren, opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen en cliëntevaluaties. Het signaleren en juist inschatten van een veilige opvoedklimaat, (toenemende) psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek en het zonodig verwijzen naar externe instanties;
 • Het coördineren van de zorg rondom de cliënt, inclusief een juiste overdracht en het onderhouden van contacten met personen en instanties voor aanvullende hulp;
 • Het beheren van het cliëntendossier en het voeren van de administratie hieromtrent;
 • Het doen van schriftelijke en mondelinge overdracht;
 • Een actieve bijdrage leveren, door regelmatig casuïstiek aan te dragen, in de teamkrachtbespreking;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan intervisie;
 • Het communiceren met verwijzers en ketenpartners;
 • Het verrichten van uit de functie voortvloeiende administratie, registratie en rapportage;
 • Het intern en extern afstemmen/ coördineren van werkzaamheden en zorg;
 • En actieve deelname aan de verdere ontwikkeling en vormgeving van de dienstverlening.

Functie

Consulent Jeugdhulp

Leeftijd

45

Woonplaats

Amsterdam

Salaris

€3.000 tot €3.500

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Engels, Nederlands

Computervaardigheden

Word, Outlook, Office, Powerpoint