Rob (Beleidsmedewerker Beheer en Vastgoed)

Rob is een zeer ervaren Projectleider Gebiedsontwikkeling | Duurzaamheid | Beheer en Vastgoed met ruime kennis en 18 jaar ervaring op het gebied van ruimte, groen en grondzaken. De afgelopen jaren heeft hij aan verschillende projecten gewerkt voor uiteenlopende gemeenten, op de thema's duurzaamheid, (burger)participatie, gebiedstransformatie en beheer en vastgoed. Zo is hij verantwoordelijk voor het vastgoed, onderhoud van de buitenruimte, reinigings- en infrastructurele werken bij een grote gemeente in Zuid-Holland. Als groeigemeente zijn er uitdagende projecten en initiatieven, zoals regionale samenwerkingsverbanden waarbij Rob nadrukkelijk is betrokken. Als beleidsmedewerker is hij de zogenaamde 'spin in het web' tussen organisatie en gemeenteraad/college. Naast uitvoerende taken, zoals het organiseren en voorbereiden van bestuurlijke overleggen heeft hij de ruimte om zelf met projecten aan de slag te gaan.

Rob werkt objectief, tactvol en beschikt over een brede generalistische kennis. Het begeleiden, coachen en sturen van teams is zijn specialiteit. Hij is in staat om het beste uit medewerkers naar boven te halen, door ze vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Rob werkt resultaatgericht en stuurt hierbij op het extern en intern verbinden van alle betrokken partijen. Hij heeft dan ook een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen en verhoudingen.

Rob is in overleg beschikbaar voor 36 uur per week. 

Werkzaamheden

Algemene werkzaamheden zijn:

 • Het inzetten op verschillende vakgebieden door het afdelings-MT;
 • Voor het afdelingshoofd, wethouders en burgemeester de rechterhand op het gebied van contacten (inwoners, overheden en bedrijven), informatie en procesgang;
 • Voor zelfde afdeling coördinator voor de planning en controlecyclus;
 • Vanuit de afdeling nauw betrokken bij (dreigende) conflictsituaties en vertegenwoordiging van de afdeling/organisatie bij de onafhankelijke commissie voor bezwaar- en beroepszaken en de rechtbank. De filosofie hierbij is dat bemiddeling vooraf beter werkt om tot een oplossing te komen.;
 • Beheer van een aantal gevoelige kwesties voor de organisatie.

Projecten:

 • Projectsecretaris binnen het regio-breed samenwerkingsverband (Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen). Gezamenlijk projecten uitvoeren op diverse werkvelden waarbij efficiëntie, effectiviteit en snelle voortgang van de projecten voorop staat;
 • Ambassadeur en begeleider bij de implementatie van de LEAN-filosofie. Hiermee probeert de gemeente Katwijk de bedrijfsresultaten zoveel mogelijk te verbeteren door verspilling te elimineren;
 • In 2017 voor zes weken werkzaam geweest met/bij de partnerstad Siegen (Duitsland) om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Behalve mogelijkheden met EU subsidie zijn ook groen-, klimaat-, en duurzaamheidsonderwerpen onderzocht;
 • Lid van de werkgroep Implementatie Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Ondersteunend adviseur bij aanvang van projecten;
 • Lid van diverse duurzaamheidsprojecten. Verantwoordelijk voor de aanpak van de bijenproblematiek en de implementatie van Operatie Steenbreek (OS) en TinyForests;
 • OS heeft als primaire doelstelling, steen eruit, plant erin;
 • TinyForest is het principe om een stuk grond voor een periode van minimaal 10 jaar om te vormen tot een mini-bos met een educatief karakter;
 • Lid van het team dat zich gemeentebreed inzet voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen;
 • Projectleider vanuit de gemeente om tot de realisatie van een “Bomschuit Experience” te komen. De experience bestaat uit een replica van een originele bomschuit met daarin multi-media mogelijkheden;
 • Projectleider “Blauwe Vlag”. Zwemwaterkwaliteit is essentieel voor een badplaats. Het hebben van de “Blauwe Vlag” geeft aan dat het zwemwater voldoet aan diverse eisen. Door verbetering van de waterkwaliteit wil de gemeente komen tot het verkrijgen van dit keurmerk.
 • Ondersteunend aan de wethouder bij het project KIMO. Met name het project “fishing for litter” is hier een belangrijk onderdeel van;
 • KIMO is een internationale organisatie van Europese kustgemeenten en vormt een lobbyorganisatie richting het Europees Parlement;
 • Verantwoordelijk vanuit de gemeente voor het Valkenburgs Pontje, met aandachtspunten financiering, veiligheid en relatiebeheer;
 • Dit betreft een van de oudste pontjes van Nederland dat eigendom is van een Stichting maar dat mede gefinancierd wordt door de gemeente.

Functie

Beleidsmedewerker Beheer en Vastgoed

Leeftijd

45

Woonplaats

Rotterdam

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Engels, Duits

Computervaardigheden

Excel, Powerpoint, GWS, Office, Outlook