Mike (Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein)

Mike is een zeer ervaren professional met ruim twintig jaar ervaring in het Sociaal Domein als Beleidsadviseur en Projectleider, waarbij hij een senior en leidinggevende rol heeft gespeeld in de samenwerkingen met diverse in- en externe partijen. Zo is hij nadrukkelijk betrokken bij samenwerkingen met diverse kleine en grote gemeenten. Hij is hierbij verantwoordelijk voor de advisering omtrent sociale coöperatie, om zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid aan te bieden om vanuit een uitkering te gaan ondernemen. Mike stuurt op het algehele proces, van de eerste selectie tot en met implementatie, en werkt hierbij nauw samen met gemeenten, welzijnsorganisaties en andere lokale partijen. Tevens speelt hij een adviserende rol met betrekking tot inpassing binnen de Participatiewet en heeft zo vele gemeenten een stap vooruit geholpen. Hij gaat graag projectmatig te werk waarbij leidinggeven geen probleem is. Het verbinden van verschillende betrokken partijen en het aanpakken van knelpunten op het gebied van Participatie gaat hem dan ook goed af. Zijn organisatiesensitiviteit maakt hem tot een betrouwbare en discrete sparringpartner.

Mike is analytisch sterk en zowel mens- als resultaatgericht. Zijn werkzaamheden bij Artsen zonder Grenzen en zijn vrijwilligerswerkzaamheden zijn tekenend voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. Mike maakt nieuwe onderwerpen snel eigen en schakelt snel tussen de diverse taakvelden. Zijn stijl van werken is integraal, communicatief en enthousiasmerend. Daarbij houdt hij de te bereiken doelstellingen goed in acht. Mike volgt zijn passie om het maatschappelijk belang te dienen en is op zoek naar een nieuwe uitdaging als binnen het Sociaal Domein.

Mike is in overleg beschikbaar voor 32 uur per week.

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor:

  • Adviseren sociale coöperaties en gemeenten. Een sociale coöperatie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om vanuit een uitkering te gaan ondernemen;
  • Sturen op het proces van eerste selectie tot en met implementatie. Werkt hierbij nauw samen met gemeenten, welzijnsorganisaties en andere lokale partijen;
  • Ondersteunen bij / schrijven aan ondernemings- en projectplannen;
  • Adviseren gemeenten m.b.t. inpassing binnen de Participatiewet;
  • Het geven van trainingen aan en coachen deelnemers.

Functie

Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein

Leeftijd

44

Woonplaats

Rotterdam

Salaris

€4.000 tot €4.500

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands, Engels, Frans

Computervaardigheden

Excell, Outlook, Powerpoint, Office, Word