Maarten (Projectleider Gebiedsontwikkeling)

Maarten is een zeer ervaren Strategisch Adviseur, met specifieke ervaring in project- en procesmatig advisering, concept- en (her)ontwikkeling en procesbegeleiding voor aanpassing en versterking van winkelgebieden en de ruimtelijke omgeving. Ruim twintig jaar heeft Maarten gewerkt bij diverse gemeenten en adviesbureaus in de ruimtelijke economie en projectontwikkelaars met als focus de (her)ontwikkeling van winkelgebieden. Hij is momenteel (parttime) werkzaam bij een gemeente in Limburg. Als programma-adviseur is Maarten verantwoordelijk voor de realisatie van 24 projecten waarin hij onder andere als sparringpartner voor de projectleiders optreedt en verantwoordelijk is voor strategisch advies. Daarnaast geeft hij mede invulling aan bestuursopdracht 'opstellen programma Vitale Stad 2.0' voor periode na 2020. Als strateeg centrumontwikkeling werkt hij aan een compact en attractief centrumgebied. Daarnaast is hij sinds 2012 expert van Platform DNWS en lid van het Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A.

Als een spin in het web weet Maarten de verschillende betrokken stakeholders bij elkaar te brengen. Zijn kracht is dan ook het samenbrengen van diverse in- en externe partijen met als gezamenlijk belang het bedienen van de consument. In zijn werk stelt hij de gebruiker en de consument centraal. Maarten is een gedreven ruimtelijk-economisch adviseur, conceptontwikkelaar en sterk in de initiële fase van projecten. De integrale beleids-, plan-, visievorming en opstellen actieplannen en begeleiding van trajecten om te komen tot aantrekkelijke (binnen)stedelijke centrum- en winkellocaties is zijn drijfveer en primaire werkterrein. Zijn doel is koppelen van beleid en praktijk, de implementatie, altijd op basis van inhoud.

Maarten is overleg beschikbaar voor 32 uur per week.

Werkzaamheden

Gemeenten

- Wolvega: strateeg centrumontwikkeling (september 2019-maart 2021)

- Roermond: programma-adviseur Vitale Stad (juni 2019-december 2020)

- Krimpenerwaard: procesbegeleider gemeente en opstellen actieplannen (2017-heden)

- Rosmalen: kwartiermaker vastgoed centrumgebied (2017-2018)

- Zevenaar: procesbegeleider Centrumvisie (2014-2015)) ism ondernemersvereniging

- Tilburg-interim-senior beleidsmedewerker detailhandel en leisure, afdeling E&A (2012)

- Arnhem: interim-senioradviseur detailhandel en wijkeconomie, dienst SO/EZ (2011)

- Bergen op Zoom: markttoets 3 ontwikkellocaties Bergen op Zoom-Zuid ism Grontmij.

Projectontwikkelaars

- Hazenberg Vastgoed: lid commercieel team winkelcentrum Zuiderpoort (2014-heden)

- VolkerWessels Vastgoed: acquisitie en advisering retailcomponent in projecten

- Hoogvliet NV: adviseur locatie-ontwikkeling Pijnacker en Hoogvliet

- Zeestad: Markttoets haalbaarheid halter 1, Den Helder, Zeestad

Inretail (sinds 2011)

- interim-adviseur locatiebeleid en Platform DNWS-actieplannen winkelgebieden

- projectleider visievorming uitbreiding Woonboulevard Voorsterpoort Zwolle

Woningcorporatie Alliantie Ontwikkeling

- Amersfoort: haalbaarheidsstudie Amersfoort-West (2012)

Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A. (sinds 2012)

- Teylingen: centrum- en detalhandelsvisie gemeente (2018-heden)

- H.I. Ambacht: Detailhandelsvisie gemeente (2018-heden)

- Herontwikkeling centrum Zoeterwoude-Dorp (2017-heden)

- Uitvoering Retailvisie Leidse regio (2017-2018)

- Regiovisie Retail Kop NH

- Binnenstadsvisie Assen, Visie voorzieningen Zwolle Stadshagen, SPvE Zeist-centru

Functie

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Leeftijd

54

Woonplaats

Rotterdam

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederland en Engels in woord en geschrift

Computervaardigheden

Excell, Outlook, Powerpoint