Supply Chain Works - Planner

20 april 2021

De blogserie Supply Chain Works zet supply chain functies in de spotlight. In dit artikel behandelen we de functie van Supply Chain Planner, gebaseerd op de ervaring van Extra Talent binnen de arbeidsmarkt. Het doel van de functie, bijbehorende taken, benodigde skills, salaris en vergelijkbare functietitels komen allemaal aan bod. 

 

Wat is Supply Chain Management?

Supply chain is het proces van het vervaardigen van een product (van grondstof tot eindproduct) en het logistieke proces van de leverancier naar de klant. Van een duidelijk supply chain overzicht kun je aflezen waar het materiaal van een product vandaan komt en hoe het product uiteindelijk bij de klant terecht komt. Supply Chain Management is het stroomlijnen van het supply chain proces.

Shutterstock 722035285

Supply Chain Planner

Een Supply Chain Planner heeft de verantwoordelijkheid om voor een optimale voorraad en optimaal benutte productiecapaciteit te zorgen. Het doel is om zo min mogelijk voorraad te hebben en tegelijkertijd optimaal aan de vraag van de klant te kunnen voldoen. Oftewel: een korte leveringstijd en zo min mogelijk opslagkosten. Inzicht hebben in de huidige en de verwachte vraag is hiervoor van belang. Een Supply Chain Planner communiceert regelmatig met interne en externe partijen, zoals leveranciers, klanten en de interne afdelingen Logistiek, Inkoop en Productie. 

Voor de functie Supply Chain Planner worden vaak ook de titels Demand Planner en Productieplanner gebruikt. De functies hebben veel overlap. Het belangrijkste verschil is dat een Productieplanner doorgaans werkzaam is in een productieorganisatie en een Demand Planner in een handelsorganisatie.

Productieplanner

Een Productieplanner is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het productieplan en is doorgaans werkzaam in een productieorganisatie, oftewel een organisatie die producten produceert. 

Mensen en middelen voor het productieproces zet een Productieplanner zo efficiënt mogelijk in. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de beschikbare capaciteit en grondstoffen. Aan de hand van de productieplanning maakt de planner een inschatting van het aantal benodigde grondstoffen. Dit geeft hij door aan de afdeling Inkoop. Een productieplanner maakt doorgaans gebruikt van een ERP-systeem om de benodigde productie- en inkooporders te berekenen.

Demand Planner

Een Demand Planner is doorgaans werkzaam in een handelsorganisatie. Een handelsorganisatie is een organisatie die producten inkoopt en verkoopt.

Het is de taak van een Demand Planner om productieprocessen en voorraden te optimaliseren. Hiervoor moet een Demand Planner de verwachte vraag kunnen inschatten. Op basis van de trends, actuele verkopen en marktontwikkelingen stelt een planner een lange en korte termijn forecast op. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de planningen van andere afdelingen. Het is belangrijk dat een Demand Planner wiskundig onderlegd is of kundig is met het gebruik van relevante software.  

Werkzaamheden

De specifieke werkzaamheden van een Supply Chain Planner verschillen per bedrijf.

Een Supply Chain Planner is doorgaans verantwoordelijk voor het opstellen van order- en assemblageplanningen, met als doel eventuele bottlenecks tijdig te signaleren. Een planner voert regelmatig analyses uit om er achter te komen waar er plaats is voor optimalisatie. Verkregen inzichten worden vervolgens gedeeld met een Supply Chain Manager.

Inzicht hebben in de voorraad van grondstoffen, doorlooptijd van een productieproces en het distributieproces is nodig om aan de vraag te kunnen voldoen en tegelijkertijd zo min mogelijk eindproducten op voorraad te hebben. Opslag is namelijk een kostenpost.  

 

  • Korte- en middellange productie- en capaciteitsplanningen opstellen;
  • Zorgdragen voor en opstellen van de order- en assemblageplanning;
  • Lever- en assemblage performance analyseren en rapporteren;
  • De verwachte vraag inschatten en voorraden hierop afstemmen;
  • Eventuele bottlenecks signaleren en verbetervoorstellen doen;
  • Status van inkooporders, documentatie, levertijden en goederenstroom monitoren;
  • Voorraad- en inkooporders toewijzen in een ERP-systeem;
  • Bijdragen aan verbetervoorstellen voor procesoptimalisatie. 

Salaris

Het salaris van een Supply Chain Planner is natuurlijk afhankelijk van zijn of haar kennis en ervaring, en de grote van het bedrijf. Het gemiddelde jaarsalaris van een Supply Chain Planner ligt rond de € 41.000,- .

Shutterstock 529728940

Arbeidsmarktperspectief

Supply Chain Planners kunnen in principe bij elk bedrijf werken waar sprake is van een goederen- en dienstenstroom, van leverancier tot aan klant. Het huidige arbeidsmarktperspectief is momenteel zeer goed, omdat er een tekort is aan planners. Dit maakt dat een Supply Chain Planner de ideale positie heeft om te kiezen waar hij of zij wil werken.

Vooral in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant is de vraag naar Supply Chain Planners groot.
De keuze is reuze.

Opleiding en systemen

Van een Supply Chain Planner wordt doorgaans een hbo- of wo-diploma gevraagd. Bij voorkeur in de richting van Supply Chain, Logistiek of Bedrijfskunde. Sommige organisaties accepteren ook een mbo-diploma, mits de sollicitant over de juiste werkervaring beschikt.

Tevens zijn goed kunnen omgaan met Microsoft Excel en ERP-software belangrijke vaardigheden. 

De volgende Supply Chain Works…

zullen we ingaan op andere belangrijke supply chain functies. Onder andere de functies Supply Chain Manager, Inkoper en Coördinator zullen aanbod komen. Abonneer je op onze supply chain nieuwsbrief of onze social media kanalen om op de hoogte te blijven van de volgende Supply Chain Works.

Blogserie

Supply Chain Works

Supply chain is een dynamische branche waar veel bij komt kijken. Het stroomlijnen van deze branche vraagt om een verscheidenheid aan functies. De diversiteit aan functies kan soms voor verwarring zorgen. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een Supply Chain Manager en een Supply Chain Coördinator? En het verschil tussen een Demand Planner en een Productieplanner? Wij kennen het verschil. En u straks ook. 

Bekijk onze supply chain vacatures