Merel (European Business Analyst)

Merel is een zeer ervaren Business Controller die de afgelopen 5 jaar gewerkt heeft voor een groot internationaal restaurantketen. Hier is zij verantwoordelijk voor de beoordeling van de financiële resultaten en het opstellen van een variatie analyse. Tevens stelt Merel de managementrapportages op en is ze verantwoordelijk voor het jaarbudget. Merel is de sparringpartner van zowel de CFO, CEO als CMO en stelt forecasts/ begrotingen op die ze presenteert en bespreekt met de directie. Daarnaast consolideert zij de begrotingen en forecasts van alle Europese landen en identificeert Merel de proces- en systeemproblemen en implementeert zij oplossingen voor deze problemen. Daarnaast is Merel de Business Partner Franchise voor de Benelux en rapporteert ze rechtstreeks aan de Europese CFO.

Merel is een sociale dame die erg toegankelijk is en door haar collega's wordt omschreven als collegiaal. Ze helpt graag anderen en zelfs de CEO vraagt Merel regelmatig om hulp en advies. Merel doorziet snel processen en problemen waardoor haar werk altijd van hoge kwaliteit is. Ze heeft een goed oog voor detail en is altijd bezig om werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is Merel erg analytisch ingesteld waardoor ze snel verbanden ziet en snel kan schakelen. Met haar hands-on mentaliteit, expertise en ervaring is Merel een echte aanwinst.

Merel heeft een opzegtermijn van twee maanden en haar salaris is in overleg bespreekbaar.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning van het maandelijkse afsluitingsproces van de boekhouding om te zorgen voor nauwkeurige en tijdige rapportage in het consolidatiesysteem;
 • Beoordeling van financiële resultaten en variantieanalyse;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de maandelijkse samenvattende rapportage aan CFO / CEO;
 • Voorbereiden van meerdere maandelijkse (bestuurs) rapporten;
 • Bedrijfsplanning Budget en forecatsing;
 • Verantwoordelijk voor het jaarbudget en driemaandelijkse herberekeningsprocessen Benelux;
 • Samenwerken met leiderschapsteam (CEO, CFO, CMO, Fran Ops Director, Development Director en IT Director) om budget / forecasts op te stellen van de bruto-omzet voor elke afdeling;
 • Consolidering van budgetten / forecasts van Europese landen;
 • Voorbereiding van presentaties over de geconsolideerde Europese begroting / forecasts;
 • Belangrijke speler in het budget / prognoseproces door proces- / systeemproblemen te identificeren en oplossingen te implementeren;
 • Business Partner Franchise voor de Benelux;
 • Benchmarkrapportage instellen voor NL en BE;
 • Verstrekken van nauwkeurige en tijdige benchmarkinformatie;
 • Samenwerken met franchisenemers en banken om bedrijfsplannen voor nieuwe winkelopeningen en uitbreidingen te herzien;
 • Werk nauw samen met franchisenemers en banken om financiering te regelen voor nieuwe winkels / uitbreidingen (volledig financieel plan opstellen: winst- en verliesrekening, balans en liquiditeitsprognoses);
 • Samenwerken met bestaande franchisenemers om hun financiën te herzien en bedrijfsplannen en kasstroomprognoses te ontwikkelen;
 • Financiële training geven aan franchisenemers;
 • Ad-hocanalyses uitvoeren;
 • Financiële ad-hocverzoeken en analyses van Europese management- en budgethouders uitvoeren;
 • Voorbereiding van management- en bestuurspapieren;
 • Rapportage aan Europese CFO.

Functie

European Business Analyst

Leeftijd

48

Woonplaats

Breda

Salaris

Meer dan €5.000

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands en Engels in woord en geschrift

Computervaardigheden

Excel, Cognos, Hyperion Enterprise, BI Essbase (Oracle), PBCS (Oracle), JBA, SAP, Navision en Exact