Dirk (Afstudeerstage)

Dirk hoeft alleen nog maar zijn afstudeeronderzoek te verdedigen, dan behaalt hij zijn hbo-diploma Commerciële Economie. Gedurende zijn stage heeft hij onderzocht op welke wijze de voetbalclub een stijging in bezoekersaantallen kan realiseren. Dit heeft hij onderbouwd met mooie adviezen die de organisatie naar een hoger niveau zal tillen. Nu Dirk zijn diploma behaalt is hij zich aan het oriënteren voor een volgende stap in zijn carrière. In zijn vrije tijd handelt hij met veel plezier in schoenen. De onderhandelingen die hieruit voort kwamen, heeft zijn interesse in het inkoopvak doen toenemen. Daarom is Dirk op zoek naar een leuke startersfunctie, bij een organisatie met voldoende ontwikkelmogelijkheden. Het liefst als Junior Inkoper.

Dirk is een commerciële persoon, die mensen door middel van zijn communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht meekrijgt in zijn verhaal. Hij brengt de informatie over door het af te stemmen op de interesses van zijn gesprekspartner. Met zijn analytische kwaliteit heeft hij zowel tijdens zijn studie, als tijdens zijn afstudeeronderzoek meerdere tabellen en cijfers met elkaar vergeleken om conclusies te trekken. Dirk is iemand die graag gestructureerd werkt. Zijn hoofddoel zet hij om in concrete acties die hij doorloopt om het eindresultaat te behalen. Dit maakt hem tevens resultaatgericht, waardoor hij zich continue focust op het vinden van de nieuwe trends, ontwikkelingen in de markt en goedkopere leveranciers. Verder is Dirk een betrouwbaar persoon aan wie je alles kunt vertellen. Hij overlegt graag met collega’s om goed samen te werken. Al met al is Dirk de persoon die met zijn kwaliteiten en achtergrond blijft zoeken naar de leveranciers waarmee hij de beste deals sluit.

Dirk is vanaf juli 2020 per direct fulltime beschikbaar met een bruto salarisindicatie van € 2.500,- per maand.

Werkzaamheden

 • Onderzoeken hoe de afgenomen bezoekersaantallen in de stadion zijn te stimuleren;
 • Formuleren van de onderzoeksvraag ‘Hoe kan de voetbalclub de binding en beleving met haar potentiele doelgroep vergroten om op deze wijze een significante bijdrage te leveren aan de commerciële progressie met ingang van de tweede seizoenshelft van 2019-2020?’;
 • Formuleren van de deelvragen:
 1. Komt het gewenste imago van de voetbalclub overeen met het daadwerkelijke imago?
 2. Hoe ziet de doelgroep de online bijdrage van de voetbalclub op het gebied van social media?
 3. Welke doelgroepen zijn interessant voor de voetbalclub en worden nog niet benaderd?
 4. Hoe positioneert de voetbalclub zich ten opzichte van concurrerende clubs?
 5. In hoeverre valt er onderscheid te maken tussen ‘fans’ en reguliere bezoekers van de voetbalclub?
 6. Op welke manier kan de voetbalclub communicatie optimaal inzetten om meer commerciële groei te genereren?
 7. Op welke manier zetten vergelijkbare clubs communicatie in ter stimulatie van bezoekersaantallen?
 8. Welke verschillen omtrent retentiegraad en bezoekersaantallen doen zich voor met betrekking tot de laatste 10 seizoenen?
 9. Welke beleving creëert de voetbalclub rondom een thuiswedstrijd?;
 • Verrichten van een deskresearch waarin een analyse wordt geDirk naar literstuurstudie, jaarrapporten en bestaande interviews;
 • Verrichten van een kwantitatieve veldonderzoek. Op basis van een steekproefcalculator zijn er 386 vragenlijsten ingevuld door bezoekers die de stadion sporadisch hebben bezocht;
 • Verrichten van een kwalitatieve onderzoek door vier mensen te interviewen m.b.v. folio analyse;
 • Concluderen dat de pijlers die de voetbalclub heeft geïmplementeerd niet overeenkomt met de perceptie van de klanten. Tevens is er met 12 fte’s sprake van onderbezetting;
 • Uitbrengen van de volgende adviezen:
 1. het advies om 1 fte aan te nemen;
 2. Afstemmen van de communicatiemiddelen. Ouderen lezen berichten middels Facebook en Jongeren via Instagram. Om juiste publiek te benaderen kan je hiermee spelen door op Facebook een plaatje van een oude bekende en op Instagram een jonge bekende voetballer te delen;
 3. Optimaliseren van de facilitaire voorzieningen in de stadion;
 • Organiseren van Themawedstrijden. Mensen willen namelijk meer dan alleen maar 90 minuten voetbal. Dit kan je uitbreiden door een hele dag entertainment te organiseren.

Functie

Afstudeerstage

Leeftijd

24

Woonplaats

Regio Weert

Salaris

€2.500 tot €3.000

Opleidingsniveau

HBO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels goed in woord en geschrift, Duits voldoende in woord en geschrift.

Computervaardigheden

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word & Outlook), SPSS, Google Analytics.