Projectleider implementatie toegang zorg en welzijn

Opdrachtomschrijving

Uden investeert in mensen, arbeidsplaatsen en voorzieningen. Uden bouwt aan de toekomst en bied een bruisend horeca- en winkelcentrum, hoogwaardige industrie, sport, cultuur en werkgelegenheid. Kortom een betaalbare, duurzame, sociale en gastvrije gemeente. De klant als centraal vertrekpunt is kenmerkend voor onze organisatie. Wij zijn daarin ambitieus, ondernemend, resultaatgericht, lerend en gericht op samenwerking.
 
De gemeente Uden heeft tijdelijk ruimte voor een enthousiaste kandidaat voor de functie van

Projectleider implementatie toegang zorg en welzijn
20-24 uur


Functie-inhoud:
Projectleider implementatie van de nieuwe toegang voor zorg en welzijn. Stuurt het nieuwe team aan en begeleidt hen in hun nieuwe taak. Is ook betrokken bij overleg op casusniveau. Teamvorming is een belangrijk onderdeel van de taak. Daarnaast signaleert de projectleider welke zaken in de nieuwe toegang nog verder uitgewerkt of opgepakt moeten worden. Dit wordt afgestemd met de opdrachtgever vanuit de gemeente.  

Kandidaatomschrijving

Iemand met kennis en ervaring op het gebied van de implementatie van nieuwe organisatiestructuren, die om kan gaan met de dynamiek hiervan en weet om te gaan met de uitdagingen die een nieuw team vanuit verschillende organisaties met zich meebrengt. De teams worden begeleid vanuit een faciliterende en coachende rol waarbij de medewerkers verantwoordelijk zijn voor het geleverde product. 

We zoeken daarvoor een verbinder die tegelijkertijd ook beschikt over goede analytische vaardigheden en ziet welke zaken in het proces nog verdere aandacht vragen.
De kandidaat is in staat om op basis van zorgvuldige analyses van de dienstverlening (met een nadruk op het klantperspectief) en managementinformatie uit het proces bij te sturen in het proces en hiervoor draagvlak te creëren bij betrokkenen. Daarnaast is de projectleider verantwoordelijk voor het bewaken van de vastgestelde doorlooptijden in het toegangsproces. 

Functie-eisen:

 • Je hebt minimaal Hbo / Hbo+ werk en denkniveau en beschikt over een afgeronde relevante Hbo-opleiding (sociaal juridisch, maatschappelijk werk en dienstverlening of bedrijfskunde);
 • Je hebt minimaal 5 jaar gemeentelijke ervaring waarvan 2 jaar als projectleider / coördinator / kwartiermaker op het gebied van zorg en welzijn in het sociaal domein;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring bij zorg of welzijn organisatie en gewerkt in een rol waarbij je verantwoordelijk was voor de aansturing/begeleiding van de uitvoerende teams;
 • Je hebt ervaring in het gemeentelijke toegangsproces vanuit een coördinerende functie; 
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van implementatietrajecten;
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van nieuwe teams;
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van teams waar diverse partijen in samenwerken;
 • Je hebt ervaring met het implementeren en verder verbeteren van nieuwe werkprocessen;
 • Je hebt kennis van de wmo, wlz en jeugdwet;
 • Je hebt kennis van financiering van het sociaal domein.

Competenties:

De kandidaat beschikt naast vakinhoudelijke kennis over de volgende competenties:
Inspirerend, verbindend, vernieuwend, creatief, resultaatgericht, analytisch, coachend, zakelijke, kritische en doortastend. 

Te behalen resultaten:

 • Uitvoering van de nieuwe toegang conform ontwerpplan.
 • Eén manier van benadering van klanten en registratie bewerkstellingen.
 • Het door ontwikkelen van uniforme werkvormen gericht op het werken vanuit de kanteling en de trap van de oplossingen.
 • De gemeentelijke Wmo-consulenten en consulenten van externe partijen in de nieuwe rol- en taakverdeling laten 'landen'.
 • Genereren van betrouwbare managementinformatie uit de registratiesystemen.
 • Het opbouwen van een netwerk met relevante partijen in Uden zodat de trap van oplossingen wordt ontwikkeld vanuit een breder perspectief zowel vanuit een formeel dan wel informeel netwerk.  

Functie

Projectleider implementatie toegang zorg en welzijn

Plaats

Uden

Salaris

€3.000 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO