Projectleider verandertraject gebiedsteams

Organisatie                        
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met ruim 42.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Onze gemeentelijke gebiedsteams vormen de toegang tot de ambulante begeleiding en dagbesteding (Wmo) en de professionele Jeugdhulpverlening. Daarnaast ondersteunen de gebiedsteammedewerkers zelf ook inwoners.

Binnen deze teams moet een traject van indiensttreding voorbereid worden en moet een lean-traject uitgevoerd worden met als doel administratieve lastenverlichting voor de gebiedsteammedewerkers.

Wat ga je doen?

Je taken zijn:

 • Je zorgt er in samenspraak met team HRM voor dat alle gebiedsteammedewerkers snel en adequaat geïnformeerd worden over gevolgen van eventuele indiensttreding, zowel arbeidsvoorwaardelijk, een overgang naar het ambtenaarschap en het werken in een organisatie met zelfsturende teams. Resultaat moet zijn dat gebiedsteammedewerkers zelf medio november aangeven zich voldoende geïnformeerd te achten;
 • Je stelt in samenspraak met team HRM een procedure en een tijdpad van indiensttreding op wat direct in werking treedt als een besluit daartoe genomen is. Daarbij staat zorgvuldig handelen ten aanzien van de medewerkers, rekening houden met hun persoonlijke omstandigheden, voorop;
 • Je zorgt in samenspraak met de servicedesk ICT voor dat bij indiensttreding elke medewerker direct beschikt over de door hem/haar benodigde hard- en software;
 • Je zorgt er voor dat intern alle zijdelings betrokken teams goed geïnformeerd worden en meegenomen worden in dit proces;
 • Je geeft persoonlijk leiding aan een lean-traject waarbij een zo hoog mogelijke administratieve lastenverlichting gerealiseerd moet worden. Uitvoering moet mogelijk zijn binnen 12 maanden. De lastenverlichting moet daadwerkelijk ervaren worden door de gebiedsteam-medewerkers en weergegeven worden in manuren;
 • Je bent gericht op het ontzorgen van je opdrachtgever. Dat zijn de beide coördinatoren en de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever gebiedsteams gezamenlijk.

Profiel
Je hebt een relevante opleiding op HBO+ niveau, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering. Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met:

 • Verandertrajecten in een politiek/bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij een kleine of middelgrote gemeente;
 • Het werk en de werkprocessen van gebiedsteams, bij voorkeur waarbij medewerkers werkzaam zijn die in dienst zijn van verschillende zorgaanbieders;
 • Ondersteunende systemen, bij voorkeur Mens Centraal;
 • Lean-trajecten die daadwerkelijk resultaat opleveren binnen de kaders van de eisen die door wet en regelgeving aan het werk gesteld worden, bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie.

Vereisten / Knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten / Fee Flextender

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal afgeronde HBO Bachelor opleiding op het gebied van bedrijfsvoering (15 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met verandertrajecten binnen een kleine en of middelgrote gemeente (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met werkprocessen van gebiedsteams, jeugdzorgteams en met verschillende zorgaanbieders (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met ondersteunende systemen Mens Centraal (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met lean-trajecten met aantoonbaar resultaat binnen een overheidsorganisatie (10 punten);
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).                                                              

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De vijf kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende vijf kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Pro-actief;
 • Politiek sensitief;
 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Klant- en resultaatgericht;
 • Je beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • Je bent flexibel;
 • je kunt zelfstandig werken;
 • Samenwerken is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Functie

Projectleider verandertraject gebiedsteams

Plaats

Nijkerk

Salaris

€5.000 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Sluitingsdatum

28 februari 2019