Teamleider Beleid & Projecten

Ben jij de ervaren Teamleider Beleid & Projecten die graag zou willen meewerken om onze gemeentelijke relatie te helpen? Jij zult verantwoordelijk zijn voor het vergroten van de professionaliteit en het verbeteren van procesmatig werken. Met deze schaal 12 functie ligt hier je kans!

Over de organisatie

Onze gemeentelijke relatie kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en loyaliteit. Om als middelgrote gemeente de komende vier jaar in te zetten op wendbaarheid van de organisatie, heeft het college op een nieuwe organisatievisie vastgesteld. De nieuwe visie en de daarbij behorende aanpassing van de organisatiestructuur vergt versterking van het strategisch management en concernsturing. Ze is daarom op zoek naar een nieuwe teamleider. De teamleiders zijn sparringpartners en dragen zorg voor de operationele uitvoering in het team.

De maatschappelijke opgave maakt dat ze de komende vier jaar met elkaar gaan werken aan drie hoofdthema’s: ‘van buiten naar binnen’, ‘samenwerken en sturen’ en ‘wendbare medewerker’. De gemeentesecretaris zal hier samen met de domeinmanagers regie op voeren. De teamleiders hebben een belangrijke rol in de veranderopgave. Bijvoorbeeld als voorzitter van verschillende werkplaatsen die in de organisatie van start gaan om uitvoering te geven aan de verandering. De gemeente is op zoek naar teamleiders die met toewijding en daadkrachtmedewerkers inspireren.

Wat ga je doen als Teamleider Beleid & Projecten?

Je bent het boegbeeld van jouw team. Je geeft leiding aan de medewerkers binnen het team, ruimtegevend en op tijd sturend waar nodig. De link tussen de politiek-bestuurlijke wens, de maatschappelijke opgave en het ambtelijk kunnen leg jij makkelijk. Je bent een leider die met toewijding en vanuit verbinding medewerkers kan meenemen in verander- en verbeterprocessen. Verder inspireer je en laat je mensen hun kwaliteiten benutten. Je denkt en handelt daarnaast teamoverstijgend en maakt gebruik van kansen in deze snel veranderende wereld. 

  • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk, en bevordert samenwerking met inwoners, partijen en organisaties. Je creëert daarbij draagvlak voor beleid;
  • Je vertaalt, in afstemming met de domeinmanager, de politiek-bestuurlijke wens naar concrete (eind)producten, en adviseert de domeinmanager over prioritering en integraal teamoverstijgend beleid;
  • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team;
  • Opgave: voorbereiden op Omgevingswet, integrale samenwerking, burgerparticipatie bij (beleids)planvorming, voorbereiden woningbouwopgave, verbinding tussen fysiek en sociaal;
  • Je geeft direct leiding aan de medewerkers van het team (19,59 fte) en stuurt op integriteit en samenwerken. De onderdelen van dit team zijn Ruimtelijke Ordening en Fysiek Domein.

Wat zijn je kwaliteiten?

  • Je hebt een relevante opleiding op hbo+- of WO-niveau;
  • Als tactisch leidinggevende heb je ervaring op kunnen doen, net als met sturing geven aan vraagstukken met politiek-bestuurlijke, organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke impact; 
  • Je hebt werkervaring binnen de (lokale) overheid;
  • Als verbindend leider kun jij zowel sturend als coachend leiding geven. Ook kun je versnellen en temporiseren wanneer gewenst. Daarmee zorg je voor draagvlak bij veranderingen en stimuleer je medewerkers om zelf initiatieven te ontplooien.

Ons aanbod

We bieden je een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 5.520,- bruto per maand op fulltime basis. De gemeente beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 17,05% Individueel Keuzebudget. Verder zijn er ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Ben je enthousiast geworden?

Reageer dan via de sollicitatieknop. Voor vragen over deze vacature kun je mij, Michel Klooster bereiken via mijn contactgegevens (ook via WhatsApp) op deze pagina.

Functie

Teamleider Beleid & Projecten

Plaats

Haarlem

Salaris

€4.500 tot €5.520

Opleidingsniveau

HBO

Sluitingsdatum

31 december 2018