Beleidsadviseur Herijking Subsidiebeleid & Implementatie

Ben jij in staat om samen met meerdere beleidsmedewerkers een nieuwe subsidieproces nadere invulling te geven? Jij wilt beleidsmedewerkers hierin begeleiden, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. Voor gemeente de Bilt zoeken wij voor gemiddeld achttien uur per week een Beleidsadviseur Herijking Subsidiebeleid & Implementatie. Ben je beschikbaar en heb je interesse? Laat het mij weten door te reageren voor 2 januari!

Over de organisatie

Ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken zij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is hun kracht! 

De gemeente De Bilt stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, kunst en cultuur en sport. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor gemeente bij het realiseren van onze beleidsdoelen. Om subsidiebeleid en -regelgeving te laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en uitvoeringsprocessen te optimaliseren, is ze eind 2017 een herijkingstraject gestart. In dit traject zijn onder andere het subsidiebeleid, de Algemene Subsidieverordening, de nadere regels en de verschillende beleidsregels geactualiseerd.

De gemeente wil het herijkte subsidiebeleid in 2019 nader uitwerken in afstemming met subsidieontvangers. Het jaar 2019 wordt gebruikt als overgangsjaar om in 2019 subsidieontvangers aanvragen te laten indienen conform het nieuwe beleid. Hiervoor is onder andere een actualisatie van het subsidieprogramma nodig. Daarnaast moet invulling worden gegeven aan de indicatoren die nu in concept zijn opgenomen in de beleidsregels van de programma’s.

Wat ga je doen als Beleidsadviseur Herijking Subsidiebeleid & Implementatie?

Je bent in staat om samen met beleidsmedewerkers, afkomstig uit meerdere teams in de organisatie, aan het nieuwe subsidieproces nadere invulling te geven. Dit doe je in overleg met onze gesubsidieerde organisaties. Je stimuleert en begeleidt beleidsmedewerkers hierin zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. Ook motiveer je beleidsmedewerkers om subsidies zo in te zetten dat zoveel mogelijk bereikt wordt voor onze samenleving en onze inwoners.

Hier toe zet je onder andere de volgende stappen:

 • De indicatoren die zijn opgenomen in de beleidsregels ontwikkel je, en je begeleidt de medewerkers en instellingen om hieraan invulling te geven. Denk hierbij aan het verzamelen van gegevens voor een nulmeting en het formuleren van normen en streefwaarden;
 • Je actualiseert het subsidieprogramma 2020/2021 op basis van het herijkte subsidiebeleid en de beleidsregels. Het huidige subsidieprogramma sluit nog niet aan op het herijkte beleid;
 • De medewerkers begeleid je bij de nieuwe manier van werken en je geeft samen met hen nadere invulling aan het accounthouderschap met de instellingen;
 • De subsidieontvangers bereid je voor op de nieuwe manier van aanvragen en verantwoorden;
 • Je werkt enkele deelonderwerp nader uit die in de ontwikkelfase nog niet zijn bepaald, zoals het uitzoeken van tendermogelijkheden en toekennen van opdracht;
 • Dat de processen (onder andere digitaal subsidieloket) aansluiten bij het nieuwe subsidiebeleid, daar zorg jij voor;
 • Je schept duidelijkheid in de huisvestings- en exploitatiesubsidies, daar waar dat nog niet heeft plaatsgevonden, en zoekt daarbij aansluiting bij het gemeentelijk vastgoedbeleid.

Wat zijn je kwaliteiten?

 • Je hebt een hbo-opleiding afgerond;
 • Jij beschikt aantoonbaar over inhoudelijke kennis van subsidie. Je hebt een eigen visie hierop ontwikkeld en draagt deze uit naar collega’s;
 • Minimaal 3 jaar soortgelijke ervaring heb je al binnen een gemeente opgedaan;
 • Je vindt het een uitdaging om aan de slag te gaan met het nieuwe subsidiebeleid en de implementatie daarvan;
 • De vertaalslag van regel naar uitvoering kun jij maken;
 • Naast dat je politiek sensitief bent, weet je wat het betekent om te werken voor een gemeente en in een bestuurlijke context.
 • Je bent conceptueel ingesteld, bekijkt vraagstukken van een afstand, en bent in staat hierover integraal en strategisch te adviseren.

Ons aanbod

Een dienstverband voor gemiddeld achttien uur per week. Uiteraard krijg je een goed salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal conform de CAR-UWO cao schaal 11. Dit houdt in tot een bedrag van € 4.859,- bruto per maand, op basis van 36 uur per week.

Ben je enthousiast geworden?

Reageer dan direct via de sollicitatieknop aan de onderkant. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met mij, Michel Klooster.

Functie

Beleidsadviseur Herijking Subsidiebeleid & Implementatie

Plaats

De Bilt

Salaris

€4.000 tot €4.800

Opleidingsniveau

HBO

Sluitingsdatum

31 januari 2019