Gebiedsmanager

Wil jij als Gebiedsmanager samenwerken met stad, collega’s en bestuur aan een prettige leefomgeving? Wil jij weten wat er leeft in de wijken op de thema’s sociaal, fysiek en veiligheid?  Lees verder en reageer voor 21 mei a.s.

Over de organisatie

Amersfoort, stad met ruim 155.000 inwoners, ontwikkelt zich in hoog tempo en bruist van de initiatieven. Zij koesteren wat van waarde is en vernieuwen volop. Daar hebben ze creatieve pioniers, realisten en rotsen in de branding voor nodig. Bij Amersfoort werken zo'n 900 medewerkers dagelijks aan de ontwikkeling van de stad en gemeente. Een inspirerende werkomgeving met leuke collega's en interessant werk. En met veel ruimte voor initiatief, jezelf verbeteren en vooral ook om te doen waar je goed in bent.

Wat ga je doen als Gebiedsmanager?

Als Gebiedsmanager werk je samen met stad, collega’s en bestuur aan een prettige leefomgeving. Je weet wat er leeft in onze wijken op de thema’s sociaal, fysiek en veilig. Je bent zelf veel in de wijken aanwezig en zichtbaar op straat. Je hebt een centrale en verbindende rol tussen bewoners en partners in de wijk en collega’s binnen de organisatie en stuurt op wat nodig is. Signalen van inwoners weet jij als geen ander te beoordelen en om te zetten in acties. Ook word je ingezet op urgente en thematische integrale problemen in de wijken. Je voert regie binnen een kernteam van frontlijnwerkers dat bestaat uit medewerkers van partners zoals politie en maatschappelijke organisaties en van gemeentelijke afdelingen. Je spreekt partners in de wijk en gemeentelijke collega’s aan op hun inspanningsverplichtingen en je hebt het mandaat om in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Je agendeert belangrijke vragen en onderwerpen uit de wijk en schaalt bij conflicterende belangen gemakkelijk op binnen de organisatie. Hierbij werk je dwars door de organisatie heen met alle relevante afdelingen samen.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, realiseren en na verloop van tijd actualiseren van het plan van aanpak. Je verzorgt hiervoor inhoudelijk en procesmatig de benodigde documenten en begeleidt het besluitvormingsproces. Je bent verantwoordelijk voor het proces en voor het resultaat.

Binnen Amersfoort gaat het concreet om de gebieden Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier en Vathorst en Hooglanderveen.  

Deeltaken

  • Regie voeren over de cyclus met gebiedsplannen; het ontwikkelen, realiseren en actualiseren van gebiedsplannen. Ontwikkelen en realiseren van projectplannen en programma’s als onderdeel van gebiedsplannen of voor de afdeling Leefomgeving. De gebiedsmanager heeft oog voor de breedte en integraliteit van wat er in de gebieden speelt (multidisciplinair), herkent “de vraag achter de vraag” en verbindt hiervoor de verschillende relevante thema’s. Inhoudelijk bewegen deze zich binnen de driehoek fysiek-sociaal-veilig. Is resultaatverantwoordelijk en niet alleen procesverantwoordelijk. De focus is afdelingsoverstijgend.
  • Opstellen van gebiedsplannen, projectplannen en programmavoorstellen. Verzorgen van inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleiden van het besluitvormingsproces.

  • Periodiek rapporteren aan de belangrijkste stakeholders over de voortgang van de realisatie. Gebiedsplan-/project-/programmabeheersing, waaronder opstellen en bewaken van planning en budget.

  • Invullen van een verbindende rol; richting bewoners en partners in de wijk en binnen de organisatie (horizontaal samenwerken).

  • Agenderen van belangrijke vragen en onderwerpen uit de wijk (het gebied) en zo nodig opschalen van prioriteiten in de wijk en bij conflicterende belangen binnen de organisatie. Is in staat om dit zo nodig vasthoudend te doen.

  • Adviseren van de wijkwethouder. De Gebiedsmanager doet dit in afstemming met de relevante afdelingen en brengt hierbij de verschillende invalshoeken en argumenten in beeld.

  • Regie voeren op (plotselinge) leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in de gebieden, met name als die een integraal karakter hebben. Als de openbare orde in het geding komt, voeren de betreffende (piket)organisatie en portefeuillehouder (de burgemeester) de regie.

  • Ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en deelnemen aan in- en externe overlegstructuren. Hierbij zijn het verbinding maken met bewoners en partners in de wijk en met de interne organisatie en inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen essentieel. Kan omgaan met belangentegenstelling.

  • Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen het integrale werkveld van de afdeling en/of het trekken van thema's op het gebied van professionalisering van gebiedsgericht werken, participatie, kennismanagement en soortgelijke (gemeentebrede) onderwerpen.


Wat zijn je kwaliteiten?

Je hebt ruime ervaring in gebiedsgericht samenwerken met partners op allerlei niveaus en met het managen van processen. Daarnaast heb je veel ervaring met sociale en veiligheidsopgaven in buurten en wijken. Je bent gewend te werken binnen de dynamiek van de wijk, buiten op straat. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden om zowel verbinder, overtuiger, onderhandelaar en opdrachtgever te zijn. Je voelt je thuis in netwerken en kunt goed pendelen tussen verschillende niveaus: van strategisch-bestuurlijke overleggen tot gesprekken met inwoners in de wijk. Je hebt een goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en denkt en werkt op academisch niveau. Het is je tweede natuur om goed getimed te schakelen tussen de dynamiek van de samenleving, de actualiteit in de wijken en de regels van projectbeheersing. Je hebt de creativiteit om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en het lef om initiatieven te nemen. Je kunt processen vormgeven en verschillende invalshoeken integreren, doordat je analytisch denkt en strategisch kunt handelen. Breng je dan ook nog een gezonde dosis stressbestendigheid, slagvaardigheid, doorzettingsvermogen, humor en relativeringsvermogen mee, dan pas jij in ons plaatje.

Ons aanbod

De kans om de rest van 2019 met optie verlenging voor 26 uur per week aan de slag te gaan in een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving. Uiteraard krijg je ook een goed salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, conform de CAR-UWO cao schaal 11. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,- bruto per maand, op basis van fulltime. De reiskosten worden volledig vergoed en je krijgt begeleiding / intervisie. 

Ben je enthousiast geworden?

Reageer dan direct via de sollicitatieknop aan de rechterkant. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met mij, Michel Klooster!

Functie

Gebiedsmanager

Plaats

Amersfoort

Salaris

€4.500 tot €5.500

Opleidingsniveau

HBO

Sluitingsdatum

18 juni 2019
timerNog 2 dagen over

Recent bekeken