Supply Chain Planner

4 juni 2021

In dit artikel behandelen we de functie: Supply Chain Planner. Onderwerpen die aan bod komen zijn: functie-inhoud, bijbehorende taken, benodigde skills, te verwachten salaris en arbeidsmarktperspectief.  

Wat is Supply Chain Management?

Supply chain is het geheel van goederen en activiteiten die worden vervoerd tussen leverancier en klant. Supply Chain Management is het stroomlijnen van het supply chain proces. 

Supply Chain Planner

Extra Talent werkt met diverse planner profielen, waaronder: Demand Planners, Productieplanners, Material Planners en Supply Chain Planners.

De functie van Supply Chain Planner is doorgaans een combinatie van meerdere planningsprofielen. De werkzaamheden van een Supply Chain Planner zien er dan ook per organisatie anders uit. Bij de ene organisatie is een Supply Chain Planner verantwoordelijk voor de demand planning en de productieplanning. Bij een andere organisatie houdt een Supply Chain Planner zich juist meer bezig met material planning en demand planning, of zelfs met een combinatie van nóg meer planningen. Bijvoorbeeld: de personeelsplanning of de transportplanning.

Het grote verschil tussen een Supply Chain Planner en andere planners, is dat een Supply Chain Planner zich met meerdere soorten planningen tegelijk bezighoudt. Een organisatie kan er voor kiezen om een Demand Planner, Productieplanner, Material Planner en Personeelsplanner aan te nemen. Een organisatie kan er ook voor kiezen om een team van Supply Chain Planners aan te nemen, die zich met al die planningen bezighouden (zolang het maar onderdeel is van de supply chain keten). Het leuke aan het beroep van Supply Chain Planner, is dan ook de afwisseling in het werk.

Overige planningsfuncties

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende soorten werkzaamheden die een Supply Chain Planner kan uitvoeren, brengen we kort de profielen van overige planners binnen de supply chain keten in kaart.

Een Supply Chain Planner heeft qua werkzaamheden doorgaans een combinatie van diverse planningsprofielen. 

Demandplanner
Het is de taak van een Demandplanner om productieprocessen en voorraden te optimaliseren. Hiervoor moet een Demandplanner de verwachte vraag kunnen inschatten. Op basis van de trend van de vraag, actuele verkopen en marktontwikkelingen stelt een de planner een lange en korte termijn forecast op. Ook moet de Demandplanner hierbij rekening houden met de planningen van andere afdelingen. Het is belangrijk dat een Demandplanner analytisch sterk is, wiskundig onderlegd is of kundig is met het gebruik van relevante software

Productieplanner
Productieplanner is een operationele functie. Een productieplanner is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het productieplan. Mensen en middelen voor het productieproces zet een Productieplanner zo efficiënt mogelijk in. Hierbij houdt de productieplanner ook rekening met de beschikbare capaciteit en grondstoffen. De productieplanner stemt zijn planning af op de forecast die hij van de Demandplanner krijgt. Een productieplanner maakt doorgaans gebruikt van een ERP-systeem om de benodigde productie- en inkooporders te berekenen.

Material Planner
De functie-inhoud van een Material Planner is vergelijkbaar met die van een operationeel inkoper. Een Material Planner houdt zich bezig met voorraadniveaus en optimalisaties. Net zoals de Productieplanner, is ook de Material Planner afhankelijk van de forecasts van de Demandplanner.

Werkzaamheden

Een Supply Chain Planner heeft de verantwoordelijkheid om voor een optimale voorraad en optimaal benutte productiecapaciteit te zorgen. Het doel is om zo min mogelijk voorraad te hebben en tegelijkertijd optimaal aan de vraag van de klant te kunnen voldoen. Oftewel: een korte leveringstijd, maar ook zo min mogelijk opslagkosten. Inzicht hebben in de huidige en de verwachtte vraag is hiervoor van belang. Een Supply Chain Planner communiceert regelmatig met interne partijen externe partijen.

De specifieke werkzaamheden van een Supply Chain Planner kunnen per bedrijf verschillen.

  • Korte- en middellange productie- en capaciteitsplanningen opstellen;
  • Zorgdragen voor en opstellen van de order- en assemblageplanning;
  • Lever- en assemblage performance analyseren en rapporteren;
  • De verwachte vraag inschatten en voorraden hierop afstemmen;
  • Eventuele bottlenecks signaleren en verbetervoorstellen doen;
  • Status van inkooporders, documentatie, levertijden en goederenstroom monitoren;
  • Voorraad- en inkooporders toewijzen in een ERP-systeem;
  • Bijdragen aan verbetervoorstellen voor procesoptimalisatie. 

Salaris

Het salaris van een Supply Chain Planner is natuurlijk afhankelijk van zijn of haar kennis en ervaring, en de grote van het bedrijf. Het gemiddelde jaarsalaris van een Supply Chain Planner ligt rond de € 41.000,- .

Arbeidsmarktperspectief

Supply Chain Planners kunnen in principe bij elk bedrijf werken waar sprake is van een goederen- en dienstenstroom, van leverancier tot aan klant. Het huidige arbeidsmarktperspectief is momenteel zeer goed, omdat er een tekort is aan planners. Dit maakt dat een Supply Chain Planner de ideale positie heeft om te kiezen waar hij of zij wil werken.

Vooral in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant is de vraag naar Supply Chain Planners groot.
De keuze is reuze.

Opleiding en systemen

Van een Supply Chain Planner wordt doorgaans een hbo- of wo-diploma gevraagd. Bij voorkeur in de richting van Supply Chain, Logistiek of Bedrijfskunde. Sommige organisaties accepteren ook een mbo-diploma, mits de sollicitant over de juiste werkervaring beschikt.

Tevens zijn goed kunnen omgaan met Microsoft Excel en ERP-software belangrijke vaardigheden. 

De volgende Supply Chain Works…

zullen we ingaan op andere belangrijke supply chain functies. Onder andere de functies Supply Chain Manager, Inkoper en Coördinator zullen aanbod komen. Abonneer je op onze supply chain nieuwsbrief of onze social media kanalen om op de hoogte te blijven van de volgende Supply Chain Works.

Blogserie

Supply Chain Works

Supply Chain Works is een blogserie die diverse aspecten van de dynamische supply chain branche in het licht zet. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een Supply Chain en Logistiek? En het verschil tussen een Demand Planner en een Productieplanner? Wij kennen het verschil. En u straks ook. 

Supply Chain Manager

In dit blogartikel behandelen we de functie Supply Chain Manager. Onderwerpen…

Het verschil tussen Supply Chain en Logistiek

De termen ‘supply chain’ en ‘logistiek’ worden vaak met elkaar verward. De ter…